VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra and Jiří HAVEL. How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University. In 2nd Cyprus International Conference on Educational Research. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University
Name in Czech Jak studenti reflektují praktickou přípravu ve studiu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU
Authors VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra and Jiří HAVEL.
Edition 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Cyprus
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Primární škola; praktická příprava učitelů; reflexe a sebereflexe; oborová didaktika
Keywords in English Primary school; practical training of teachers; reflection and self-reflection; didactics
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 1. 11. 2013 15:25.
Abstract
This lecture presented the knowledge from research which aim was to analyze the practical training of students in Faculty of Education. In the analysis of student’s reflection we focus on training in didactics especially. In interpretation we also bring the description of current state of practical training of future primary teachers and also the proposals for its improvement.
Abstract (in Czech)
V přednášce jsou prezentovány poznatky z výzkumu, jehož cílem bylo analyzovat praktickou přípravu studentů na pedagogické fakultě. V rozboru studentských reflexí se zaměřujeme především na přípravu v oborových didaktikách. V interpretacích pak přinášíme deskripci současného stavu praktické přípravy budoucích učitelů primární školy a také návrhy pro její zkvalitnění.
PrintDisplayed: 15. 8. 2022 02:27