VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra and Hana HORKÁ. From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education. In 2nd Cyprus International Conference on Educational Research. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education
Name in Czech Od environmentální výchovy k biofilní orientaci vzdělávání
Authors VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra and Hana HORKÁ.
Edition 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Cyprus
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) environmentální výchova, biofilní orientace vzdělávání, strategie
Keywords in English environmental education; biophiled orientation of education; strategies
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D., učo 319967. Changed: 2. 11. 2013 17:43.
Abstract
In this lecture the authors are involved in processes which lead to overcoming of manipulative looking on nature and primitive egocentric opinions and values. They follow that problematic in the context of biophiled orientation of education. They deal with the change of curriculum, they structure the expected outputs and they also report strategies, it means thoughtful and optimal ways to achieving goals in creating the positive relationship to nature and the whole environment. The conclusion is devoted to the solution which brings the concept of harmonious development of man, society and nature in the relationship and context.
Abstract (in Czech)
V této přednášce se autorky věnují postupům, které vedou k překonávání manipulativního nahlížení na přírodu a primitivně egocentrických názorů a hodnot. Sledují pojednávanou problematiku v kontextu biofilní orientace vzdělávání. Zabývají se proměnou vzdělávacího obsahu, strukturují očekávané výstupy a uvádějí strategie, tj. promyšlené a optimální způsoby k dosažení vytýčených cílů při utváření vztahu k životnímu prostředí.
PrintDisplayed: 26. 9. 2022 14:01