VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Hana HORKÁ. From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education. In 2nd Cyprus International Conference on Educational Research. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education
Název česky Od environmentální výchovy k biofilní orientaci vzdělávání
Autoři VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Hana HORKÁ.
Vydání 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Kypr
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky environmentální výchova, biofilní orientace vzdělávání, strategie
Klíčová slova anglicky environmental education; biophiled orientation of education; strategies
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D., učo 319967. Změněno: 2. 11. 2013 17:43.
Anotace
In this lecture the authors are involved in processes which lead to overcoming of manipulative looking on nature and primitive egocentric opinions and values. They follow that problematic in the context of biophiled orientation of education. They deal with the change of curriculum, they structure the expected outputs and they also report strategies, it means thoughtful and optimal ways to achieving goals in creating the positive relationship to nature and the whole environment. The conclusion is devoted to the solution which brings the concept of harmonious development of man, society and nature in the relationship and context.
Anotace česky
V této přednášce se autorky věnují postupům, které vedou k překonávání manipulativního nahlížení na přírodu a primitivně egocentrických názorů a hodnot. Sledují pojednávanou problematiku v kontextu biofilní orientace vzdělávání. Zabývají se proměnou vzdělávacího obsahu, strukturují očekávané výstupy a uvádějí strategie, tj. promyšlené a optimální způsoby k dosažení vytýčených cílů při utváření vztahu k životnímu prostředí.
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 18:53