EN

The Role of Municipalities in Relation to Non-Governmental Organizations: Implementation of Public ...

PROUZOVÁ, Zuzana. The Role of Municipalities in Relation to Non-Governmental Organizations: Implementation of Public Policies towards NGOs at the Local Level. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvku. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 557-562, 6 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-70.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Role of Municipalities in Relation to Non-Governmental Organizations: Implementation of Public Policies towards NGOs at the Local Level
Název česky Role obcí ve vztahu k nestátním neziskovým organizacím: Implementace veřejné politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na obecní úrovni
Autoři PROUZOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvku, od s. 557-562, 6 s. 2013.
Nakladatel Masarykova Univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00081889
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-6257-3
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-70
UT WoS 000358519700071
Klíčová slova česky Obce; nestátní neziskové organizace; veřejná politika; financování; nepřímá podpora
Klíčová slova anglicky Municipalities; NGOs; public policy; funding; indirect support
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Hana Bohrnová, učo 179999. Změněno: 18. 3. 2016 10:47.
Anotace
The Czech Republic’s subsidy policy towards non-governmental organizations (NGOs) is centrally coordinated by the government to support selected legal forms: foundations, endowment funds, public benefit corporations, church organisation and civic associations. The relationship between the state and NGOs in the Czech Republic takes the form of a conceptual framework set to create an appropriate environment for the existence and work of NGOs and for the forms of financial and in-kind support to NGOs. Cooperation between NGOs and public administrations and support provided to NGOs from public budgets takes place at the regional level as well. At the regional level, as at the national level, the relationship is usually conceptually grounded. However, what is the situation like at the municipal level? Is it necessary to formalize the relationship between public administration and NGOs at the municipal level? Do the motives for support provided to NGOs at the municipal level differ from those at higher levels of public administration? What forms does the support of NGOs take at the local level? These questions are answered in the paper through a representative survey, which was conducted in 2012 with respondents from the municipal offices in the Czech Republic, and through an analysis of secondary data sources. The research results show a high degree of cooperation between municipalities and NGOs, a high level of indirect support to NGOs at the municipal level, and concurrently a low level of formalization and a legal documentation confirming such relationships. Support to NGOs is implemented informally.
Anotace česky
Státní dotační politika České republiky vůči nestátním neziskovým organizacím je vládou centrálně koordinovanou politiku zaměřenou na podporu vybraným právních forem právnických osob, kterými jsou nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a občanská sdružení. Tento vztah státu a nestátních neziskových organizací v ČR nabývá formy koncepčního nastavení vhodného prostředí pro existenci a činnost nestátních neziskových organizací v České republice ale také i formy finanční i nefinanční podpory nestátních neziskových organizací. Spolupráce nestátních neziskových organizací a veřejné správy a podpora nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů probíhá i na regionální úrovni. Na krajské úrovni podobně jako na státní úrovni bývá koncepčně uchycena, jak je tomu ale v případě obecní úrovni? Je potřeba vztah veřejné správy a nestátních neziskových organizací na obecní úrovni formalizovat? Jsou motivy podpory nestátních neziskových organizací z obecní úrovně jiné než v případě vyšších úrovní veřejné správy? Jakých forem nabývá podpora nestátních neziskových organizací na obecní úrovni? Na tyto otázky je v příspěvku zodpovězeno prostřednictvím reprezentativního dotazníkového šetření, který probíhalo v roce 2012 mezi respondenty z obecních úřadů v ČR a také na základě analýzy sekundárních zdrojů dát. Výsledky výzkumu ukazují vysokou míru spolupráce obcí a nestátních neziskových organizací, vysokou míru nepřímé podpory nestátních neziskových organizací z obecní úrovně, a zároveň nízkou míru formalizace a nutnosti právního ukotvení tohoto vztahu. Implementace podpory nestátních neziskových organizací na obecní úrovni se tak děje neformálně.
Návaznosti
MUNI/A/0775/2012, interní kód MUNázev: Neziskové organizace v kontextu řešení problémů moderního sociálního státu (Akronym: NNO_soc)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 3. 2019 17:10

Další aplikace