CS

Contract Formation and Non-performance in Czech Civil Law

SELUCKÁ, Markéta. Contract Formation and Non-performance in Czech Civil Law. In Reiner Schulze, Fryderyk Zoll. The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications. Munich: Sellier european law publishers, 2013. p. 51-65, 15 pp. ISBN 978-3-86653-246-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Contract Formation and Non-performance in Czech Civil Law
Name in Czech Sjednání smlouvy a odpovědnost za vady v Českém soukromém právu.
Authors SELUCKÁ, Markéta.
Edition Munich, The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications, p. 51-65, 15 pp. 2013.
Publisher Sellier european law publishers
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-3-86653-246-5
Keywords (in Czech) odpovědnost za vady
Keywords in English Non-performance
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 14/3/2016 09:07.
Abstract
The articel deals with Non-perfomance in New Czech Civil Code. Czech private law is nowadays preparing for a brand new concept. The NCC brings a complete change to the approach of not only rights in rem, e.g. by returning to the principle superficies solo cedit, but it significantly alters the law of contracts, in both a comprehensive change in the concept of legal act and changes of consequences for faulty performance (non-performance).
Abstract (in Czech)
Nový občanský zákoník mění zásadním způsobem celé české soukromé právo. Co přináší nového v případě, že věřitel obdržel vadné plnění? Jaká svědčí věřiteli práva a jakým způsobem je musí uplatňovat?
Links
MUNI/A/0945/2011, internal MU codeName: Ochrana spotřebitele v Návrhu Společného referenčního rámce a ve směrnici o právech spotřebitelů ve vztahu k českému soukromému právu (Acronym: OS)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23/3/2019 08:03

Other applications