SEDLÁČKOVÁ, Lenka and Dana ZAPLETALOVÁ. Skleněné kroužky z Brna a problematika raně středověkého sklářství na Moravě. (Glass rings from Brno, and the questions of early medieval glass production in Moravia.). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2012, vol. 64, No 3, p. 534-548. ISSN 0323-1267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Skleněné kroužky z Brna a problematika raně středověkého sklářství na Moravě.
Name in Czech Skleněné kroužky z Brna a problematika raně středověkého sklářství na Moravě.
Name (in English) Glass rings from Brno, and the questions of early medieval glass production in Moravia.
Authors SEDLÁČKOVÁ, Lenka (203 Czech Republic) and Dana ZAPLETALOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, 2012, 0323-1267.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60100 6.1 History and Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00088976
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000208911100008
Keywords (in Czech) Brno; raný středověk; sklo; sklářská výroba; skleněný kroužek; šperk
Keywords in English Brno; Early Middle ages; glass; glass production; glass ring; jewellery
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6. 12. 2019 16:49.
Abstract
Článek se věnuje nálezům skleněných kroužků ze středověké Moravy. Tyto kroužky byly nalezeny i v nerezidenčních areálech raně středověkého hradu Brna a patrně zde byly i vyráběny.
Abstract (in English)
This article focuses on the finds of glass rings from medieval Moravia. Those glass rings have been also found in early medieval Brno (Old Brno).
Links
MUNI/21/ZAP/2011, interní kód MUName: Skleněný šperk na Moravě v mladší době hradištní (11. – 12. století) a jeho výroba na příkladu nálezů z Brna
Investor: Masaryk University
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.pdf   File version Zapletalová, D. 6. 12. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1116191/4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1116191/4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1116191/4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1116191/4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:46

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
  • a concrete person Mgr. Lenka Sedláčková, Ph.D., učo 53076
Attributes
 

4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1116191/4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1116191/4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
7,1 MB
Hash md5
9135937beec0980b9ce15ee405da5940
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:46

4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1116191/4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1116191/4.Mat.3_Sed-Zap_534-548.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
50,9 KB
Hash md5
387f163e5794d8492e78666681217719
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:50
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 6. 2022 02:47