SOUKOPOVÁ, Jana a Ivan MALÝ. Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2013, roč. 61, č. 4, s. 1113-1119. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361041113.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures
Název česky Konkurenční prostředí v odpadovém hospodářství a jeho vliv na výdaje obcí
Autoři SOUKOPOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) a Ivan MALÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2013, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00066254
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361041113
Klíčová slova česky konkurence; odpadové hospodářství; běžné výdaje obcí; efektivnost
Klíčová slova anglicky competitiveness; waste management; current municipal expenditure; efficiency
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., učo 22882. Změněno: 23. 7. 2013 13:17.
Anotace
This paper is based on the analysis of competitive environment in waste management in the South Moravian Region and its impact on current municipal expenditures. The paper presents the changes in the development of the municipal waste management and more specifically in the municipal solid waste expenditure per capita of the municipalities from South Moravia Region in the Czech Republic. The main goal of this paper is to examine the impact of competitive environment on the expenditure efficiency. We assume that spatial aspect of competitive environment has significant influence on the expenditure. This hypothesis was based on results of research rejected. The paper compares expenditure per capita for several municipality size groups and the data are also analysed separately for the each of the 7 districts of South Moravia Region in order to identify any significant differences in the development between the districts within the region. The period of the analysis covers 5 years from 2007 to 2011 and the sample consists of all 673 South Moravian municipalities.
Anotace česky
Článek je založen na analýze konkurenčního prostředí odpadového hospdářství obcí v Jihomoravském kraji a jeho vlivu na běžné výdaje obcí na nakládání s odpady. Analyzuje výdaje obcí na nakládní s odpady na obyvatele v poukazuje na jejich změny. Hlavním cílem zhodnocení vlivu konkurenčního prostředí na efektivnost těchto výdajů. Předpokládáme, že prostorový aspekt konkurenčího prostředí má signifikantní vliv na výši výdajů. Článek porovnává výdaje na obyvatele pro různé skupiny obcí a data jsou také analyzovány zvláště pro 7 okresů JMK z důvodu identifikace rozdílů ve vývoji mezi okresy. Období analýzy zahrnuje 5 let od 2007 do 2011 a vzorek zahrnuje všech 673 obcí JMK.
Návaznosti
GAP403/12/0366, projekt VaVNázev: Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM ? země CEE
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2023 10:55