SUŠILOVÁ, Lenka a Eva ČEŠKOVÁ. Monoterapie a kombinace antipsychotik u pacientů hospitalizovaných s diagnózou schizofrenie ve FN Brno. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 3, s. 122-127. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Monoterapie a kombinace antipsychotik u pacientů hospitalizovaných s diagnózou schizofrenie ve FN Brno
Název anglicky Monotherapy and combination of antipsychotics of patients diagnosed with schizophrenia hospitalized at the University Hospital Brno
Autoři SUŠILOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Eva ČEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00068938
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky schizofrenie; olanzapin; klozapin; kombinace antipsychotik; monoterapie
Klíčová slova anglicky Clozapine; Combination of antipsychotics; Monotherapy; Olanzapine; Schizophrenia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 23. 11. 2013 22:44.
Anotace
Cílem práce byla analýza léčby antipsychotiky pacientů hospitalizovaných se schizofrenií a sledování její dynamiky. Metoda: Byla provedena retrospektivní analýza chorobopisů pacientů s diagnózou schizofrenie a schizoafektivní porucha, hospitalizovaných na psychiatrické klinice FN Brno v letech 2006–2010. Výsledky: Bylo analyzováno 561 chorobopisů u 264 pacientů (175 mužů, 89 žen). Ve sledovaném období bylo patrné zvýšení výskytu kombinací antipsychotik, zvláště kombinací atypických antipsychotik (21 % v r. 2006, 35 % v r. 2010). Nejvíce používanými antipsychotiky, ať již v monoterapii, nebo v kombinacích, byly olanzapin a klozapin. Olanzapin byl aplikován v monoterapii a různých kombinacích během 208/561 hospitalizací, klozapin během 150/561 hospitalizací. Při analýze všech zjištěných kombinací, včetně zkřížené titrace při změně antipsychotika, byla nejčastější kombinace klozapinu a olanzapinu s risperidonem (11 %, resp. 19 % z celkového počtu hospitalizací). Závěr: V poslední době dochází ke zvýšení počtu hospitalizovaných pacientů se schizofrenií užívajících kombinace antipsychotik, zvláště kombinace atypických antipsychotik.
Anotace anglicky
Objective of this study was to analyse antipsychotic treatment of hospitalized patients with schizophrenia and monitoring of its dynamics. Methods: A retrospective analysis of medical records of patients with schizophrenia and schizoaffective disorder hospitalized at Department of Psychiatry in Brno during the period 2006-2010, was performed. Results: Total of 561 medical records of 264 patients (175 men, 89 women) were analyzed. During the studied period an increased prescription of antipsychotic combinations was found, especially of atypical antipsychotics combinations (21% of hospitalizations in 2006, 35% in 2010). The most frequently used antipsychotics, either alone or in combinations, were clozapine and olanzapine. Olanzapine was used in monotherapy and in combinations during 208/561 hospitalizations, clozapine during 150/561 hospitalizations. In a detailed analysis of all combinations including cross-titration during the switch, the most frequently used combination was the combination of clozapine resp. olanzapine with risperidone (11% resp. 19% of hospitalizations). Conclusion: There is an increase in the number of hospitalized patients with schizophrenia receiving combinations of antipsychotics, especially of atypical antipsychotics combinations.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 12:57