ČEŠKOVÁ, Eva and Radovan PŘIKRYL. Praktická psychiatrie (Practical Psychiatry). Praha: Maxdorf, 2013. 143 pp. Jessenius. ISBN 978-80-7345-316-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Praktická psychiatrie
Name (in English) Practical Psychiatry
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Radovan PŘIKRYL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 143 pp. Jessenius, 2013.
Publisher Maxdorf
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068939
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7345-316-9
Keywords (in Czech) psychiatrie; terapie
Keywords in English psychiatry; therapy
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 23/9/2013 16:27.
Abstract
Publikace určená pro každodenní psychiatrickou praxi – jak v ambulantních podmínkách, tak v prostředí lůžkových oddělení. Důraz je kladen především na precizní zvládnutí symptomatologie a z ní vyplývající schopnost stanovit diagnózu v rámci psychiatrické syndromologie i v klasifikačním systému DSM IV/MKN 10. Zásadní místo v knize zaujímá terapie - symptomatická i kauzální.
Abstract (in English)
This book is designed for everyday psychiatric practice – both in the outpatient setting and in an inpatient departments. The emphasis is placed on mastery of symptomatology and the resulting ability to make a diagnosis in the psychiatric syndromology and the classification system DSM IV/MKN 10. The essential book point takes place in therapy - symptomatic and causal.
PrintDisplayed: 5/8/2021 20:32