LUNAČARSKIJ, Anatolij Vasil'jevič. Stati o umění : estetika, kulturní politika, teorie literatury. Edited by Vladimír Dostál. 1. vyd. Praha: Odeon, 1975, 574 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stati o umění : estetika, kulturní politika, teorie literatury
Authors LUNAČARSKIJ, Anatolij Vasil'jevič.
Edited by Vladimír Dostál.
Edition 1. vyd. Praha, 574 s. 1975.
Publisher Odeon
Other information
WWW URL
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 29/4/2024 04:44.
PrintDisplayed: 22/7/2024 00:34