ČEVELÍČEK, Michal, Romana PLCHOVÁ a Roman HYTYCH. Research of Case Formulation skills and Reflexive Capacity in trainees as parts of Personal Therapeutic Approach. In 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Research of Case Formulation skills and Reflexive Capacity in trainees as parts of Personal Therapeutic Approach
Název česky Výzkum dovedností formulace případu a reflexivní kapacity u frekventantů psychoterapeutického výcviku coby součástí Osobního terapeutického přístupu
Autoři ČEVELÍČEK, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Romana PLCHOVÁ (203 Česká republika) a Roman HYTYCH (203 Česká republika).
Vydání 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00066268
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky psychoterapeutický výcvik; frekventant; formulace případu; integrace; Výcvik integrace v psychoterapii
Klíčová slova anglicky psychotherapy training; trainee; case formulation; integration; Training in Psychotherapy Integration
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D., učo 173055. Změněno: 28. 11. 2013 11:11.
Anotace
Case Formulation as a psychotherapy training and practice tool may provide both structure and necessary flexibility for its integration into a Personal Therapeutic Approach. Personal Therapeutic Approach involves both Case Formulation skills created through particular learning processes and adapted Case Formulation models. We will present results of an analysis of integrative Case Formulation skills gained during two years of the Training in Psychotherapy Integration. Our research uses different categories to grasp the trainees' gained skills. We will present a core category "Reflexive Capacity" which serves as a tool of understanding trainees‘experience. Crucial concepts within Case Formulation and Reflexive Capacity are elaborated after two years of Grounded Theory analysis.
Anotace česky
Formulace případu může coby nástroj psychoterapeutického výcviku a praxe poskytovat strukturu i flexibilitu, které jsou třeba k její integraci v rámci Osobního terapeutického přístupu. Osobní terapeutický přístup zahrnuje jak dovednosti formulace případu získávané v průběhu výcviku, tak osvojované formulační modely. Představíme výsledky analýzy dovedností formulace případu, které v průběhu dvou let nabyli frekventanti Výcviku integrace v psychoterapii. Ve výzkumu využíváme k zachycení dovedností různých kategorií. Představíme základní kategorii "reflexivní kapacita", která může sloužit jako pomůcka při snaze porozumět zkušenostem frekventantů. Zásadní koncepty budou představeny po dvou letech analýzy využívající metody Zakotvené teorie.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 08:44