HANÁK, Jakub. Nestranný a nepodjatý znalec (Impartial and Biased Expert). Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2013, vol. 24, No 2, p. 92-95. ISSN 1211-443X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nestranný a nepodjatý znalec
Name (in English) Impartial and Biased Expert
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Soudní inženýrství, Brno, Cerm, 2013, 1211-443X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00069001
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) znalec; nestrannost; podjatost; znalecké ústavy; obhajoba
Keywords in English expert; impartiality; bias; expert institutes; defence
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 28. 3. 2014 08:38.
Abstract
Článek pojednává o zásadě nestrannosti, která je pojmovým znakem znalecké činnosti, neboť pouze objektivní a nestranný znalecký posudek může být použitelným podkladem pro rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo soukromých osob v souvislosti s jejich právními úkony. Zákon o znalcích zajišťuje respektování této zásady pomocí institutu podjatosti. Článek analyzuje relevantní rozhodovací praxi soudů a formuluje obecně použitelné závěry a doporučení pro znalce.
Abstract (in English)
Objective and impartial expert opinion is a useful basis for decisions taken by public authorities or private persons in connection with their legal actions. Therefore this article discusses the principle of impartiality and facts, which make the expert biased. This article analyses the relevant decision-making practice of the courts and formulate generally applicable conclusions and recommendations for experts.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:01