SYSLOVÁ, Zora. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. In Informatorium školy mateřské. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy
Název anglicky The framework of professional qualities kindergarten teacher
Autoři SYSLOVÁ, Zora.
Vydání Informatorium školy mateřské, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky profesní kompetence; evaluační nástroj; učitel mateřské školy; kvalita; sebehodnocení
Klíčová slova anglicky professional competence; evaluation tool; focus group; kindergarten teachers; quality; self-evaluation
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Změněno: 12. 8. 2013 14:52.
Anotace
Konferenci pořádalo v Ostravě vzdělávací středisko KVIC pro předškolní pedagogy. V prezentaci autorka přibližuje současný rámec profesních kvalit učitele v České republice a jeho vývoj v uplynulých 20 letech. Seznamuje s modifikací evaluačního nástroje „Rámec profesních kvalit učitele“ pro potřeby mateřských škol a přináší informace o jeho ověřování v mateřských školách. Evaluační nástroj byl považován za velmi přínosný materiál, který učitelce může pomoci identifikovat svoje nedostatky a rozvíjet je k lepšímu. V závěru příspěvku autorka vznesla několik diskutabilních otázek k současnému postavení učitele mateřské školy a kvalitě jeho práce.
Anotace anglicky
The conference was organized in Ostrava KVIC training center for pre-school teachers. In the presentation, the author approaches the current framework of the professional quality of teachers in the Czech Republic and its development in the past 20 years. In presentation there is the author’s information about the modification of the evaluation tool called "Framework for teachers’ professional qualities " defined for the needs of kindergartens. It provides information on the pilot phase. The results of research has been detected by method of focus group. Clearly the evaluation tool is considered to be a very valuable source that may help the teacher to identify their weak points and develop them for the better. At the same time, however, to work with the tool means opening a number of other issues relating to the evaluation of the quality of the kindergarten teachers’ work. In the conclusion, the author raised several contentious issues on the current status of kindergarten teachers and the quality of his work.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:34