SYSLOVÁ, Zora. Professionalization of Pre-school Teachers. In Supporting social and emotional of pre-school children. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Professionalization of Pre-school Teachers
Název česky Profesionalizace učitelství v mateřských školách
Název anglicky Professionalization of Pre-school Teachers
Autoři SYSLOVÁ, Zora.
Vydání Supporting social and emotional of pre-school children, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky profesionalizace; kompetence; učitel mateřské školy; děti ze znevýhodněného prostředí
Klíčová slova anglicky professionalization; competence; kindergarten teacher; children from disadvantaged backgrounds
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Změněno: 8. 10. 2015 04:56.
Anotace
Prezentace vznikla v rámci projektu "Supporting social and emotional of pre-school children" a zaměřovala se na profesní dovednosti učitelů mateřských škol, které potřebují pro podporu rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Konference proběhla v Lodži. Seznamovala přítomné s Vygotského sociální teorií učení a dovednostmi učitele především v oblasti interpersonální komunikace.
Anotace anglicky
Presentation was part of the project “Supporting social and emotional of pre-school children“ and focused on professional skills kindergarten teachers, they need to support the development of children from socially disadvantaged backgrounds. The conference took place in Lodz. It familiarized participants with Vygotsky's social learning theory and skills of teachers especially in the area of interpersonal communication.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:39