HODIS, Zdeněk. Strojírenská technologie (Engineering technology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 90 s. ISBN 9788021062566.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Strojírenská technologie
Name (in English) Engineering technology
Authors HODIS, Zdeněk.
Edition 1. vyd. Brno, 90 s. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 9788021062566
Keywords (in Czech) kovové materiály, polymery, odlévání, tváření, obrábění, svařování a pájení
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:35.
Abstract
Studijní text je koncipován jako přehled základních informací o výrobních technologiích, které jsou součástí vzdělávacích plánů škol strojírenského zaměření. Oblast strojírenské technologie je velmi rozsáhlá, a proto byly vytipovány stěžejní okruhy, které jsou čtenáři předkládány v ucelené formě. Nosným prvkem této studijní opory je zpracování kovů a popis nejdůležitějších technologií k jejich zpracování a spojování. Současná strojírenská technologie však nezahrnuje jen kovové materiály, ale zahrnuje i materiály na bázi nekovů. Studijní text je strukturován do následujících kapitol: technické materiály, odlévání kovů, tváření kovů, třískové obrábění kovů, nekonvenční metody obrábění, svařování a pájení, výroba a zpracování plastů.
Abstract (in English)
This study text is outlined as an overview of basic information on production technologies that are the part of the school curricula within the schools of engineering specialization. Engineering technology is very extensive, and therefore there were identified the key issues which are presented to the reader in a compact form. The key element of this study support is the processing of metals and the description of the most important technologies for processing and joining. Current engineering technology, however, does not include only metals, but they also include materials on the non-metal basis. The study text is structured into the following sections: technical materials, metal casting, metal forming, metal cutting, unconventional methods of machining, welding and soldering, production and processing of plastics.
PrintDisplayed: 17/6/2024 10:41