MRÁZ, Marek, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Inhibice signalizace B buněčným receptorem: první cílená léčba u chronické lymfocytární leukemie a dalších B buněčných lymfomů. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 3, s. 179-185. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inhibice signalizace B buněčným receptorem: první cílená léčba u chronické lymfocytární leukemie a dalších B buněčných lymfomů
Název česky Inhibice signalizace B buněčným receptorem: první cílená léčba u chronické lymfocytární leukemie a dalších B buněčných lymfomů
Název anglicky Inhibition of B Cell Receptor Signaling: A First Targeted Th erapeutic Approach for Chronic Lymphocytic Leukemia and Other B Cell Lymphomas
Autoři MRÁZ, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Michael DOUBEK (203 Česká republika, domácí) a Jiří MAYER (203 Česká republika, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14740/13:00065619
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Klíčová slova anglicky BCR signaling; B cell receptor; Btk protein; Syk protein; Lyn protein; PI3K; CAL-101; PCI-32765; R788
Štítky podil, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Olga Křížová, učo 56639. Změněno: 3. 4. 2014 05:49.
Anotace
Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je nejčastější a stále konvenčními metodami nevyléčitelnou leukemií dospělé populace v západním světě. Hromadící se poznatky o úloze signalizace zprostředkované B buněčným receptorem (BCR) v bio logii maligních CLL B lymfocytů vedly k úvahám o možnosti klinického využití „BCR inhibitorů“. V nedávné době byly publikovány výsledky klinických studií tří různých molekul (fostamatinib, ibrutinib a GS-1101) inhibujících kinázy zapojené v BCR dráze (Syk, Btk, PI3K), které vedly k impresivní klinické odpovědi u CLL. Domníváme se, že výsledky těchto klinických studií mohou výrazně změnit léčbu chronické lymfocytární leukemie a ně kte rých dalších B buněčných lymfomů v několika následujících letech a „BCR inhibitory“ možná představují tolik hledanou „cílenou léčbu“. V následujícím textu shrneme poznatky o molekulární podstatě deregulace BCR signalizace u CLL lymfocytů a vý- sledky klinických studií využívajících jejích inhibitorů
Anotace anglicky
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most frequent, yet by conventional therapy still incurable, leukemia in the Western world. Accumulating evidence of the role of B cell receptor (BCR) pathway in CLL B cell bio logy suggests the possible use of ’BCR inhibitors’ for targeted therapy. Recently published results of clinical trials of three diff erent molecules (fosfamatinib, ibrutinib and GS-1101) targeting BCR-associated kinases (Syk, Btk, PI3K) showed impressive clinical activity in CLL. These fi ndings will likely modify treatment approaches for chronic lymphocytic leukemia and some other B cell lymphomas in the near future. Herein, we review the data on BCR pathway deregulation in malignant CLL B cells, and the results of clinical trials utilizing fosfamatinib, ibrutinib and GS-1101.
Návaznosti
NT11218, projekt VaVNázev: Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:38