DEVKOTA, Bishnu Prasad, Thakur SILWAL and Jaromír KOLEJKA. Prey Density and Diet of Snow Leopard (Uncia Uncia) In Shey Phoksundo National Park, Nepal. Applied Ecology and Environmental Sciences. Newark: Science and Education Publishing, 2013, vol. 1, No 2, p. 55-60. ISSN 2328-3912. doi:10.12691/aees-1-4-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prey Density and Diet of Snow Leopard (Uncia Uncia) In Shey Phoksundo National Park, Nepal
Name in Czech Kořist a strava sněžného leoparda (Uncia Uncia) v Národním parku Shey Phoksundo (Nepál)
Authors DEVKOTA, Bishnu Prasad (578 Norway), Thakur SILWAL (524 Nepal, guarantor) and Jaromír KOLEJKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Applied Ecology and Environmental Sciences, Newark, Science and Education Publishing, 2013, 2328-3912.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069089
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.12691/aees-1-4-4
Keywords (in Czech) strava - útoky na dobytek - dravec - hustota kořisti - analýza trusu
Keywords in English diet - livestock depredation - predator - prey density - scat analysis
Tags snow leopard
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107. Changed: 26. 10. 2013 08:36.
Abstract
The food habit of the snow leopard (Uncia uncia) is not always according to the availability of its prey species. The aim of the study was to estimate wild prey densities in Shey-Phoksundo National Park in relation to diet composition. In addition, the study sought to determine livestock depredation status and its frequency of occurrence in the diet of snow leopards. Population density of blue sheep (Pseudois nayaur) was estimated by vantage point count methods. Densities of other wild prey species were estimated through line transect methods and analyzed via the DISTANCE 6.0 program. Household surveys (n=250) were conducted to determine livestock numbers and frequency of depredation. Scats (n=40) were analyzed through micro histolysis to determine the diet composition of snow leopards. Himalayan marmots (Marmota himalayana) had the highest density (132.6 animals/ km2), while blue sheep had a density of 2.3 animals/ km2. Most local inhabitants were subsistence farmers, many dependent upon local livestock breeds, with an average holding of 32.6 animals/ household. There was a loss of 3.6 animals/ household annually, with a total depredation rate of 11.1%. Annual loss to snow leopards averaged 1.6 animals/ household and this was the major source of mortality. Blue sheep was the major prey item, with a 30% occurrence in the snow leopard diet. Among the livestock, sheep was the major prey item with a 15% frequency of occurrence in the scat. Food habits of snow leopard were independent of the density of its prey species; there was no proportional relationship between the prey density and the diet of snow leopards.
Abstract (in Czech)
Stravovací zvyky sněžného leoparda (Uncia uncia) nejsou vždy v závislosti na dostupnosti jeho druhů kořisti. Cílem této studie bylo odhadnout prostorovou hustotu jeho kořisti v NP Shey-Phoksundo ve vztahu ke složení potravy. Kromě toho si studie klade za cíl zjistit podíl domácích zvířat v kořisti a frekvenci jejich výskytu ve stravě sněžných leopardů. Hustota populace nahura modrého (Pseudois nayaur) byla stanovena metodou sběrných bodů. Hustota ostatních volně žijících druhů kořisti byla odhadnuta pomocí metody linie-transektu a analyzována pomocí programu DISTANCE 6.0. Průzkumy domácností (n = 250) byly provedeny pro určení počtu hospodářských zvířat a frekvenci jejich napadání. Trus sněžných leopardů (n = 40) byl analyzován pomocí mikrohistolygického složení potravy. Himálajský svišť (Marmota himalayana) má nejvyšší teritoriální hustotu (132,6 kusů/km2), zatímco nahura modrý měl hustotu 2,3 kusů/km2. Většina místních obyvatel jsou samozásobitelští zemědělci silně závislí na místních plemenech hospodářských zvířat s průměrným stavem 32,6 kusů domácích zvířat v domácnosti. Celkem došlo ke ztrátě 3,6 zvířat na domácnost ročně s celkovou škodou 11,1 %. Roční škoda ze strany sněžných leopardů činila v průměru 1,6 kusů domácích zvířat na domácnost, což byl hlavní zdroj jejich mortality. Nahura modrý byl hlavní položkou kořisti sněžného leoparda s 30 % výskytem ve stravě. Mezi dobytkem byla hlavní kořistí ovce se zaznamenánou 15 % četností výskytu v trusu. Potravinové návyky sněžného leoparda byly nezávislé na hustotě druhů kořisti; nebyl nalezen vztah úměry mezi územní hustotou kořisti a stravou sněžných leopardů.
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 02:52