ZBÍRAL, David. Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě : případ Petra Vidala. Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2013, roč. 21, č. 1, s. 57-71. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě : případ Petra Vidala
Název anglicky Sexual Morals, the Coexistence of Norms, and the Control of Thought in Medieval Europe : The Case of Peter Vidal
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio: revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2013, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066288
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Petr Vidal; sexuální morálka; norma a odchylka; koexistence norem; kontrola myšlení a řeči; inkvizice; inkviziční diskurz; registr Jakuba Fourniera; středověký Languedoc
Klíčová slova anglicky Peter Vidal; sexual morals; norm and deviation; coexistence of norms; control of thought and speech; inquisition; inquisitional discourse; register of Jacques Fournier; medieval Languedoc
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 1. 4. 2014 14:21.
Anotace
Tento článek je případovou studií středověké religiozity, založenou na procesních záznamech proti Petru Vidalovi v inkvizičním registru Jakuba Fourniera, biskupa Pamiers. Případ Petra Vidala ukazuje, že ne všichni středověcí křesťané uvažovali o všech morálních otázkách v eschatologických termínech. Petrova morálka je sice odlišná od morálky požadované Jakubem Fournierem, ale nepředstavuje odchylku od jiné normy, nýbrž doklad koexistence různých norem v Languedoku 14. století. Rovněž dosvědčuje mnohaúrovňovou přísnou kontrolu řeči a myšlení. Konečně Petrův případ otevírá zajímavé průhledy do inkvizičního přeznačování vztahu mezi řečí, jednáním a vnitřní vírou.
Anotace anglicky
This article is a case study of medieval religiosity based on trial proceedings against Peter Vidal, extant in the register of Jacques Fournier, bishop of Pamiers. The case of Peter Vidal shows that not all medieval Christians conceived of all moral questions in eschatological terms. In fact, Peter Vidal's opinion about the legitimacy of intercourse with a prostitute is conceived of purely in terms of fair trade. Different as they were from the morals required by Jacques Fournier, Peter Vidal's morals were, I argue, not a deviation from another norm but evidence for the coexistence of various norms in 14th-century Languedoc. This does not mean, however, that all coexisting norms were equally tolerated in all contexts, and Peter's case indeed points more to the severe multi-level control of speech and thought than to tolerance. Finally, Peter's case offers an intriguing insight into the inquisitorial redefinition of the relationship between speech, action, and inner belief.
Návaznosti
GP401/09/P191, projekt VaVNázev: Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
vidal.doc   Verze souboru Zbíral, D. 27. 8. 2013

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • osoba doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 5. 4. 2020 03:19