EN

Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání

KAŠE, Vojtěch. Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2013, roč. 21, č. 1, s. 73-94. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání
Název anglicky Didache 9-10: Problems and Perspectives of Contemporary Research
Autoři KAŠE, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio : revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2013, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00069106
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Didaché; rituální jídlo; původ eucharistie; rané křesťanství; židovské křesťanství; židokřesťanství; identita společenství
Klíčová slova anglicky Didache; ritual meal; eucharistic origins; early Christianity; Jewish Christianity; communal identity
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 21. 4. 2014 16:47.
Anotace
Článek kriticky reflektuje dosavadní bádání o kapitolách 9-10 křesťanského spisu Didaché a analyzuje jeho důležité sociálněformativní obraty. Argumentuje, že zaměření nedávných prací na podstatu jídla předepsaného v Didaché a na předpokládané židovské kořeny textu neprávem zastiňuje sociálněformativní aspekty stojící za textem. Společenskovědní přístup k ranému křesťanství je daleko více nápomocen než tradiční otázky, chceme-li rozklíčovat komunitní identitu skupiny stojící za tímto textem a vsadit tuto skupino do kontextu jiných raně křesťanských hnutí.
Anotace anglicky
This article reconsiders recent scholarship on the Didache 9-10 and analyzes some of the important social formative terms used in this early Christian text. It is argued that the concentration of recent scholars on the essence of the meal prescribed in the text and on the supposed Jewish roots of the text unjustly shadowed the social formative aspects standing behind the text itself. A social scientific approach to early Christianity is much more helpful than these traditional questions if we want to disentangle the communal identity of the group standing behind the text and put this group into the context of other early Christian movements.
VytisknoutZobrazeno: 20. 3. 2019 06:26

Další aplikace