VELAN, Petr, Tomáš JIRSÍK and Pavel ČELEDA. Design and Evaluation of HTTP Protocol Parsers for IPFIX Measurement. In Thomas Bauschert. Advances in Communication Networking, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8115. Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2013. p. 136-147. ISBN 978-3-642-40551-8. doi:10.1007/978-3-642-40552-5_13.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Design and Evaluation of HTTP Protocol Parsers for IPFIX Measurement
Name in Czech Návrh a hodnocení parserů HTTP protokolu pro IPFIX měření
Authors VELAN, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš JIRSÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel ČELEDA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Heidelberg, Advances in Communication Networking, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8115, p. 136-147, 12 pp. 2013.
Publisher Springer Berlin / Heidelberg
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14610/13:00065725
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 978-3-642-40551-8
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40552-5_13
Keywords (in Czech) HTTP; protokol; parser; síťový provoz; měření; síťový tok; IPFIX
Keywords in English HTTP; protocol; parser; traffic; measurement; flow; IPFIX
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086. Changed: 29. 8. 2013 12:32.
Abstract
In this paper we analyze HTTP protocol parsers that provide a web traffic visibility to IP flow. Despite extensive work, flow meters generally fall short of performance goals due to extracting application layer data. Constructing effective protocol parser for in-depth analysis is a challenging and error-prone affair. We designed and evaluated several HTTP protocol parsers representing current state-of-the-art approaches used in today's flow meters. We show the packet rates achieved by respective parsers, including the throughput decrease (performance implications of application parser) which is of the utmost importance for high-speed deployments.
Abstract (in Czech)
Článek zkoumá syntaktické analyzátory HTTP protokolu, které rozšiřují síťové toky o informace z webového provozu. Výpočetně náročné získávání informací z aplikační vrstvy má vliv na výkon měřicích sond a může vést k výraznému poklesu jejich výkonu. Tvorba rychlého analyzátoru pro hloubkovou analýzu HTTP protokolu je náročný proces s ohledem na správné a včasné zpracování dat ze sítě. Článek porovnává naši implementaci vybraných metod pro analýzu HTTP provozu, které jsou v současnosti používány v sondách na měření síťových toků. Provedená měření ukazují množství paketů, které je sonda schopna zpracovat při zapnuté analýze HTTP a jak toto množství klesá oproti sondám, které analýzu aplikačních protokolů neprovádějí. Jedná se o významnou informaci pro nasazení měřicích sond ve vysokorychlostních sítích.
Links
VG20132015103, research and development projectName: Kybernetický polygon (Acronym: KYPO)
Investor: Ministry of the Interior of the CR, Cybernetic Proving Ground
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
http-parser-ipfix-data.tar.gz Licence Creative Commons Velan, P. 29. 8. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-data.tar.gz
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-data.tar.gz
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-data.tar.gz?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-data.tar.gz?info
Uploaded/Created
Thu 29. 8. 2013 10:29, RNDr. Petr Velan, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
 • a concrete person RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D., učo 211086
 • a concrete person RNDr. Petr Velan, Ph.D., učo 255519
Attributes
 

http-parser-ipfix-data.tar.gz

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-data.tar.gz
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-data.tar.gz
File type
GZIP archive (application/x-gzip)
Size
3,8 KB
Hash md5
6a27c41ef51b5f2b647394b533d84e7d
Uploaded/Created
Thu 29. 8. 2013 10:29
http-parser-ipfix-paper.pdf Licence Creative Commons  File version Čeleda, P. 29. 8. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-paper.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-paper.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-paper.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-paper.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 29. 8. 2013 09:17, doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
 • a concrete person RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D., učo 211086
 • a concrete person RNDr. Petr Velan, Ph.D., učo 255519
Attributes
 

http-parser-ipfix-paper.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-paper.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-paper.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
252,1 KB
Hash md5
e17d091f86571b0c5b13c0201b56106e
Uploaded/Created
Thu 29. 8. 2013 09:17

http-parser-ipfix-paper.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-paper.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-paper.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
30 KB
Hash md5
fb2dd67bee3ce56870dac7822e0bb0e5
Uploaded/Created
Thu 29. 8. 2013 09:19
http-parser-ipfix-presentation.pdf Licence Creative Commons  File version Čeleda, P. 29. 8. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-presentation.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-presentation.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-presentation.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-presentation.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 29. 8. 2013 09:18, doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
 • a concrete person RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D., učo 211086
 • a concrete person RNDr. Petr Velan, Ph.D., učo 255519
Attributes
 

http-parser-ipfix-presentation.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-presentation.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-presentation.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
752 KB
Hash md5
33d14029a18f31ec9dc3919f2adad1d0
Uploaded/Created
Thu 29. 8. 2013 09:18

http-parser-ipfix-presentation.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-presentation.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-presentation.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
6,8 KB
Hash md5
1b7f7df6c0d9fc9c517cf9a6c9d26154
Uploaded/Created
Thu 29. 8. 2013 09:20
http-parser-ipfix-sources.tar.gz Licence Creative Commons Velan, P. 29. 8. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-sources.tar.gz
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-sources.tar.gz
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-sources.tar.gz?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-sources.tar.gz?info
Uploaded/Created
Thu 29. 8. 2013 10:30, RNDr. Petr Velan, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
 • a concrete person RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D., učo 211086
 • a concrete person RNDr. Petr Velan, Ph.D., učo 255519
Attributes
 

http-parser-ipfix-sources.tar.gz

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1120462/http-parser-ipfix-sources.tar.gz
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1120462/http-parser-ipfix-sources.tar.gz
File type
GZIP archive (application/x-gzip)
Size
79 KB
Hash md5
6e6955fc8611de6559454d1c4567253f
Uploaded/Created
Thu 29. 8. 2013 10:30
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:19