CHALUPA, Aleš and Tomáš GLOMB. The Third Symbol of the Miles Grade on the Floor Mosaic of the Felicissimus Mithraeum in Ostia: A New Interpretation. Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2013, roč. 21, č. 1, p. 9-32. ISSN 1210-3640.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Third Symbol of the Miles Grade on the Floor Mosaic of the Felicissimus Mithraeum in Ostia: A New Interpretation
Name in Czech Třetí symbol stupně Voják na podlažní mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii: Nová interpretace
Authors CHALUPA, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Tomáš GLOMB (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Religio: revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2013, 1210-3640.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00069114
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Mithrova mystéria; mithraistický rituál; Felicissimovo mithraeum, mozaika z Felicissimova mithraea; mithraistické iniciační stupně; stupen Voják; vojenský tlumok; sarcina; fryžská čapka; mithraeum Santa Prica; Mithrova liturgie; oltář Flavia Apera; nádoba z Mohuče; pokoření Slunce; spojení pravic; posvátná hostina; lukostřelba Otce; transitus
Keywords in English Mithraism; Mithraic ritual; Felicissimus mithraeum; Felicissimus mosaic; Mithraic grades; Miles grade; sarcina; Phrygian cap
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., učo 39781. Changed: 3. 4. 2014 16:34.
Abstract
This article deals with the identification and interpretation of the third symbol of the Miles grade on the floor mosaic of the Felicissimus mithraeum in Ostia. In previous scholarship, this symbol has been usually identified as a soldier’s sling bag or, alternatively, as a Phrygian cap. The authors of this article question these identifications and hypothesize that this object might represent a bull's pelvic limb (i.e. hind-quarter) or, less likely, a thoracic limb (i.e fore-leg). They base their argument on the expert opinion of two veterinarians and also on the fact that a bull's limb is depicted on other Mithraic monuments, notably the altar of Flavius Aper at Poetovio, unlike the soldier’s bag. In the second part of the article, the authors tentatively reflect on why the author of this mosaic might have chosen this particular symbol. The authors suggest either a possibility that this object might have played a role in Mithraic ritual(s) modelled on some episodes from a Mithras myth, or that it refers to the scene of "Transitus" and thus accentuates the heroic aspect of Mithras' personality in the role of deus invictus.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zabývá identifikací a interpretací třetího symbol zasvěcovacího stupně Voják na podlažní mozaice z Felicissimova mithraeu v Ostii. V předchozím bádání byl tento symbol obvykle identifikován jako vojenský tlumok (sarcina) nebo fryžská čapka. Autoři článku tyto identifikace zpochybňují a kloní se k závěru, že třetí symbol zobrazuje zadní pánevní končetinu skotu (nebo, s menší pravděpodobností, přední končetinu). Jejich argumentace je založena na skutečnosti, že býčí končetina se objevuje i na dalších mithraistických monumentech, především na oltáři Flavia Apera ze slovinského Ptuje, zatímco vojenský tlumok není z mithraistického kontextu nikde jinde doložen. Ve druhé části článku se nachází provizorní diskuze o důvodech, které mithraisty k výběru tohoto symbolu vedly.
Links
MUNI/A/0787/2011, interní kód MUName: Aplikace interdisciplinárních přístupů v religionistice (Acronym: APIPR)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:49