LAZAROVÁ, Bohumíra. Intervence školních psychologů - mezi zkušeností a vědou (School psychologists interventions - between experience and science). In Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, Zlín, 30.-31.8.2013. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Intervence školních psychologů - mezi zkušeností a vědou
Name (in English) School psychologists interventions - between experience and science
Authors LAZAROVÁ, Bohumíra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, Zlín, 30.-31.8.2013, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00069131
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) školní psycholog; věda; intervence; evidence-based intervence
Keywords in English school psychologist; science; intervention; evidence-based intervention
Tags rivok, RIVZ
Changed by Changed by: Mgr. Zdeňka Mácková, učo 2295. Changed: 12/4/2014 10:51.
Abstract
Příspěvek pojednává o intervencích školního psychologa, které mohou být mnohdy intuitivní, založené na zkušenostech, bez dokladů o efektivitě. Příspěvek pojednává o indikátorech vědeckých a pseudovědeckých postupů, o evidence-based intervencích a podmínkách tvorby doporučených postupů a praktických vodítek.
Abstract (in English)
The paper is focused on the school psychologists interventions that could be based on the intuition only, without evaluating the efficiency. The author discuss the use of the evidence-based interventions and practice guidelines in the practice of school psychologists in the Czech Republic.
Links
LG13051, research and development projectName: Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie
PrintDisplayed: 27/1/2023 05:05