STRYJA, Jan. RANDE 2013. Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání (RANDE 2013. The conference focused on chronic wound healing and tissue regeneration with international participation). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name RANDE 2013. Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání
Name in Czech RANDE 2013. Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání
Name (in English) RANDE 2013. The conference focused on chronic wound healing and tissue regeneration with international participation
Authors STRYJA, Jan.
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) hojení ran moderní metody
Keywords in English healing wounds modern methods
Changed by Changed by: MUDr. Jan Stryja, Ph.D., učo 18340. Changed: 1/9/2013 21:12.
Abstract
Mezinárodní konference zaměřená na léčbu kritické končetinové ischemie, na syndrom diabetické nohy, problematiku podtlakové terapie ran, domácí péče a moderních trendů v ošetřování nehojících se ulcerací.
Abstract (in English)
International conference focused on the critical limb ischaemia treatment, diabetic foot syndrome, negative pressure wound treatment problems, home-care agency system and modern trends in the treatment of non-healing wounds.
PrintDisplayed: 28/1/2023 14:36