VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan MURÍN, Lenka VÍTOVCOVÁ and Jindřich ŠPINAR. Kardiorenální syndrom u srdečního selhání (Cardiorenal syndrome by heart failure). Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, vol. 59, No 8, p. 707-711. ISSN 0042-773X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kardiorenální syndrom u srdečního selhání
Name (in English) Cardiorenal syndrome by heart failure
Authors VÍTOVEC, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lenka ŠPINAROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan MURÍN (703 Slovakia), Lenka VÍTOVCOVÁ (203 Czech Republic) and Jindřich ŠPINAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vnitřní lékařství, Brno, Ambit Media a.s. 2013, 0042-773X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00069144
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) srdeční selhání; renální selhání; prognósa; léčba
Keywords in English heart failure; renal failure; prognosis; treatment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 26. 4. 2014 12:08.
Abstract
Kardiorenálním (KR) syndromem v tomto sděleni rozumíme hlavně primární postižení srdeční funkce s následnou poruchou renální hemodynamyky. Srdeční selhání vede k poklesu srdečního výdeje a aktivaci vazokonstrikčních působků, tím postupně dochází ke snížení prokrvení ledvin, vazokonstrikci renálních cév, poklesu glomerulární filtrace s postupným rozvojem renálního selhání. Jsou rozebrány patofyziologické mechanizmy, charaktenstika nemocných, úloha léků u KR syndromu, vztah proteinurie a anémie u KR syndromu a užití biomarkerů a plicni hypertenze v prognóze nemocných s KR syndromem.
Abstract (in English)
Cardiorenal (CR) syndrome is defined for the purposes of the following text mainly as primary cardiac dysfunction with aeon-sequent failure of renal haemodynamics. Heart failure leads to a decrease in cardiac output and to :he activation of vasoconstrictors; this gradually precipitates a decrease in the level of renal perfusion, the vasoconstriction of renal vessels and a decrease in glomerular filtration with a gradual development of renal failure. The following paper analyses the pathophysiological mechanisms, the characteristics of the patients, the role of medication dunng CR syndrome, the relationship between proteinuria and anaemia during CR syndrome and the application of biornarkers and pulmonary hypertension in the prognosis of patients with CR syndrome.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:03