VACULÍK, Jaroslav. K působení viceguvernéra Podkarpatské Rusi dr. Jaroslava Mezníka v letech 1937–1938 (On the Activities of Deputy Governor of Carpathian Ruthenia Dr. Jaroslav Mezník). Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 27/2013, No 1, p. 91-96. ISSN 1211-6068.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K působení viceguvernéra Podkarpatské Rusi dr. Jaroslava Mezníka v letech 1937–1938
Name (in English) On the Activities of Deputy Governor of Carpathian Ruthenia Dr. Jaroslav Mezník
Authors VACULÍK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/1, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1211-6068.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066308
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English History; Czechoslovak Republic; Subcarpatian Russia; Jaroslav Mezník.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., učo 2734. Changed: 26. 3. 2014 17:49.
Abstract
Text vznikl na základě studia archivních pramenů:Jaroslav Mezník se stal viceguvernérem Podkarpatské Rusi v roce 1938 za komplikované národnostní, náboženské a sociální situace.
Abstract (in English)
The text was written on the basis of archival sources: In 1937, as the head of the Land Office, Jaroslav Mezník took over Carpathian Ruthenia in a complicated national, religious and social situation.
Links
GAP410/12/0142, research and development projectName: Reemigrace Čechů a Slováků v letech 1918-1923
Investor: Czech Science Foundation, Re-emigration Czechs and Slovaks in 1918-1923
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 18:56