ŠTĚPÁNEK, Kamil. HRANÝ FILM A HISTORICKÁ PAMĚŤ – KRITICKÁ REFLEXE V KONTEXTECH DĚJEPISNÉ VÝUKY. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, č. 1, s. 186-192. ISSN 1211-6068.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název HRANÝ FILM A HISTORICKÁ PAMĚŤ – KRITICKÁ REFLEXE V KONTEXTECH DĚJEPISNÉ VÝUKY
Název anglicky Feature Film and Historical Memory – Critical Reflection in the Context of History Teaching
Autoři ŠTĚPÁNEK, Kamil (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/1, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1211-6068.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069158
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky Teaching history; historian film; modern history; historical memory;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., učo 516. Změněno: 18. 2. 2015 17:57.
Anotace
V centru pozornosti prezentované teoretické analýzy se nachází recepce hraného filmu v mimoškolním prostředí. Nejprve jsou připomenuta specifika pamětních médií. Poté na základě dotazníkového výzkumu komentována školní mládeží nejčastěji recipovaná kinematografická díla s tématikou moderních dějin. Komentář se soustřeďuje na příklady možného ovlivnění a manipulace kolektivní paměti prostřednictvím hraného filmu. Závěr reflektuje a odůvodňuje didaktickou práci s fikčním filmem v rámci dějepisné edukace jako nezbytnou.
Anotace anglicky
The main attention is paid to theoretical analysis of feature film reception outside the school environment. Firstly, there are reminded the specifics of commemorative media. Then, based on the questionnaire survey the cinematographic works on the theme of modern history are commented by the schoolchildren. The commentary focuses on examples of possible interference and manipulation of collective memory through a feature film. The conclusion reflects and justifies the didactic work with a fictional film in the historiographical education as necessary.
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 15:32