ŠTĚPÁNEK, Kamil. HRANÝ FILM A HISTORICKÁ PAMĚŤ – KRITICKÁ REFLEXE V KONTEXTECH DĚJEPISNÉ VÝUKY (Feature Film and Historical Memory – Critical Reflection in the Context of History Teaching). Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 27/2013, No 1, p. 186-192. ISSN 1211-6068.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name HRANÝ FILM A HISTORICKÁ PAMĚŤ – KRITICKÁ REFLEXE V KONTEXTECH DĚJEPISNÉ VÝUKY
Name (in English) Feature Film and Historical Memory – Critical Reflection in the Context of History Teaching
Authors ŠTĚPÁNEK, Kamil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/1, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1211-6068.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069158
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English Teaching history; historian film; modern history; historical memory;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., učo 516. Changed: 18/2/2015 17:57.
Abstract
V centru pozornosti prezentované teoretické analýzy se nachází recepce hraného filmu v mimoškolním prostředí. Nejprve jsou připomenuta specifika pamětních médií. Poté na základě dotazníkového výzkumu komentována školní mládeží nejčastěji recipovaná kinematografická díla s tématikou moderních dějin. Komentář se soustřeďuje na příklady možného ovlivnění a manipulace kolektivní paměti prostřednictvím hraného filmu. Závěr reflektuje a odůvodňuje didaktickou práci s fikčním filmem v rámci dějepisné edukace jako nezbytnou.
Abstract (in English)
The main attention is paid to theoretical analysis of feature film reception outside the school environment. Firstly, there are reminded the specifics of commemorative media. Then, based on the questionnaire survey the cinematographic works on the theme of modern history are commented by the schoolchildren. The commentary focuses on examples of possible interference and manipulation of collective memory through a feature film. The conclusion reflects and justifies the didactic work with a fictional film in the historiographical education as necessary.
PrintDisplayed: 13/8/2022 20:32