Informační systém MU
ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské interpretace pojmů zdraví a nemoc. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 136 s. ISBN 978-80-210-6303-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dětské interpretace pojmů zdraví a nemoc
Název anglicky Children´s Lay Conceptions and Believes of Health and Illness
Autoři ŽALOUDÍKOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 136 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069175
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6303-7
Klíčová slova česky dětské pojetí zdraví; dětské pojetí nemoci; prekoncepce; dětské prekoncepce zdraví a nemoci; výchova ke zdraví; primární precence ve škole
Klíčová slova anglicky children s conceptions of health; children s conceptions of illness; children s conceptions of heatlh and illness; preconceptions; health education; primary prevention in school
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D., učo 23671. Změněno: 25. 3. 2014 13:11.
Anotace
Publikace se zabývá problematikou dětských představ, dětského pojetí zdraví a nemoci u dětí primárního stupně základní školy (7-12 let). Klade důraz na problematiku primární prevence s jejími psychologickými a pedagogickými přístupy a její zakotvení v kurikulu základní školy. Vychází z teoretického studia dětských pojetí ve vzdělávání a vnitřních poznatkových systémů dítěte současně s přiblížením konstruktivistického přístupu v procesu učení a vyučování. Zjišťovány jsou představy o pojmech zdraví, nemoc, prevence nemoci a podpora zdraví. Uvedené výsledky původního výzkumného šetření je možno využít v didaktice výchovy ke zdraví, zejména v realizaci primární prevence na základní škole.
Anotace anglicky
This paper deals with issues of younger schoolchildren s conceptions of health and illness (children aged 7-12). It focuses on primary prevention, its psychological and pedagogical approaches, principals and implementation into school curriculum. It is based on theoretical study of children s lay conceptions in education, on internal cognitive systems and constructivist approach in teaching-learning process. Children s conceptions of health, illness, prevention and health promotion has been found. Research findings of this study may be useful in didactic health education, especially in primary prevention in elementary school.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
Zobrazeno: 13. 6. 2024 10:09