ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské interpretace pojmů zdraví a nemoc (Children´s Lay Conceptions and Believes of Health and Illness). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 136 pp. ISBN 978-80-210-6303-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dětské interpretace pojmů zdraví a nemoc
Name (in English) Children´s Lay Conceptions and Believes of Health and Illness
Authors ŽALOUDÍKOVÁ, Iva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 136 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069175
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6303-7
Keywords (in Czech) dětské pojetí zdraví; dětské pojetí nemoci; prekoncepce; dětské prekoncepce zdraví a nemoci; výchova ke zdraví; primární precence ve škole
Keywords in English children s conceptions of health; children s conceptions of illness; children s conceptions of heatlh and illness; preconceptions; health education; primary prevention in school
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D., učo 23671. Changed: 25/3/2014 13:11.
Abstract
Publikace se zabývá problematikou dětských představ, dětského pojetí zdraví a nemoci u dětí primárního stupně základní školy (7-12 let). Klade důraz na problematiku primární prevence s jejími psychologickými a pedagogickými přístupy a její zakotvení v kurikulu základní školy. Vychází z teoretického studia dětských pojetí ve vzdělávání a vnitřních poznatkových systémů dítěte současně s přiblížením konstruktivistického přístupu v procesu učení a vyučování. Zjišťovány jsou představy o pojmech zdraví, nemoc, prevence nemoci a podpora zdraví. Uvedené výsledky původního výzkumného šetření je možno využít v didaktice výchovy ke zdraví, zejména v realizaci primární prevence na základní škole.
Abstract (in English)
This paper deals with issues of younger schoolchildren s conceptions of health and illness (children aged 7-12). It focuses on primary prevention, its psychological and pedagogical approaches, principals and implementation into school curriculum. It is based on theoretical study of children s lay conceptions in education, on internal cognitive systems and constructivist approach in teaching-learning process. Children s conceptions of health, illness, prevention and health promotion has been found. Research findings of this study may be useful in didactic health education, especially in primary prevention in elementary school.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 24/5/2024 06:37