JANÍK, Zdeněk. Kulturní aspekty tutoringu (Cultural Aspects of Tutoring). In Orientation Week Programme; Centrum zahraničních studií Masarykovy univerzity. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kulturní aspekty tutoringu
Name (in English) Cultural Aspects of Tutoring
Authors JANÍK, Zdeněk.
Edition Orientation Week Programme; Centrum zahraničních studií Masarykovy univerzity, 2013.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) individualistická kultura; kolektivistická kultura;komunikační chování, kulturní rozdíly; neverbální komunikace; verbální komunikace
Keywords in English collectivistic culture; communication etiquette; cultural differences; individualistic culture; nonverbal communication; verbal communication
Changed by Changed by: Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D., učo 17249. Changed: 17. 3. 2016 10:57.
Abstract
Prezentace představuje a vysvětluje kulturní aspekty studentské podpory (tutoringu) zahraničním studentům. Poskytuje teoretické i výzkumem ověřené poznatky z oblasti interkulturních interakcí, kritických incidentů pramenících z kulturních rozdílů v komunikačních stylech a z odlišného chápání komunikačního chování.
Abstract (in English)
The presentation summarizes the main cultural aspects of tutoring for foreign students. It provides theoretical as well as research-verified knowledge and experience from the field of intercultural interaction and critical incidents resulting from cultural differences in communication styles and from different understanding of communication behavior.
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 19:25