GREGOR, Kamil and Vlastimil HAVLÍK. Příčiny jednotnosti hlasování a složení legislativních koalic v Senátu ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou v letech 1998–2010 (A Comparison of the Determinants of Voting Unity and Legislative Coalition Composition in the Senate and the Chamber of Deputies in the Czech Republic in 1998–2010). Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2013, vol. 49, No 4, p. 549-575. ISSN 0038-0288.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příčiny jednotnosti hlasování a složení legislativních koalic v Senátu ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou v letech 1998–2010
Name (in English) A Comparison of the Determinants of Voting Unity and Legislative Coalition Composition in the Senate and the Chamber of Deputies in the Czech Republic in 1998–2010
Authors GREGOR, Kamil (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vlastimil HAVLÍK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav, 2013, 0038-0288.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.563
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00069191
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000325041900003
Keywords (in Czech) parlamentní kluby; stranická disciplína; stranická jednota; stranická koheze; Riceův index; jmenovitá hlasování; legislativní chování; Senát; Česká republika
Keywords in English parliamentary party groups; party discipline; party unity; party cohesion; Rice index; roll-call voting; legislative behaviour; Senate; Czech Republic
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., učo 44345. Changed: 5. 9. 2013 18:01.
Abstract
Text je explorativní studií legislativního chování v Senátu Parlamentu ČR ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou v letech 1998-2010. Zaměřuje se na determinanty stranické jednoty v parlamentních klubech, přičemž využívá Riceova indexu relativních frekvencí většin společného hlasování.
Abstract (in English)
This article aims to perform a first exploratory analysis of the legislative voting structure in the Czech Senate compared to the Chamber of Deputies in 1998–2010. It focuses on the determinants of voting unity of parliamentary party groups measured using the Rice index and on the determinants of the composition of legislative coalitions measured as the relative frequency of majorities formed by two parliamentary party groups voting together.
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:04