WILCZEK, Josef. Laténské sídliště v Blansku - "V Dílech" (The La Tene settlement in Blansko - "V Dílech"). Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., Brno : Moravské zemské muzeum. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč. 98, č. 1, p. 75-108. ISSN 0323-0570.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Laténské sídliště v Blansku - "V Dílech"
Name in Czech Laténské sídliště v Blansku - "V Dílech"
Name (in English) The La Tene settlement in Blansko - "V Dílech"
Authors WILCZEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., Brno : Moravské zemské muzeum, Brno, Moravské zemské muzeum, 2013, 0323-0570.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00069213
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) doba laténská; doba římská; sídliště; zahloubené objekty; intruze; keramika; mazanice
Keywords in English Latene period; Roman period; settlement; sunken floored houses; intrusions; ceramic; daub
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 14/3/2014 15:30.
Abstract
Tento článek se zabývá vyhodnocením archeologického materiálu získaného během výzkumu v Blansku - "V Dílech". Hlavní důraz je kladen na analýzu keramických a dalších(kovových, skleněných a kamenných) artefaktů vyzvednutých jak ze zahloubených objektů, tak z kulturní vrstvy. Nálezy některých typů keramiky v Blansku ukazují velmi silný vztah k současnému sídlišti v Bořitově, jež bylo důležitým ekonomickým a komerčním centrem v regionu. Mimo laténského osídlení byly na lokalitě doloženy další dvě fáze osídlení - poukazující nepřímo na problematickou dataci archeologických zahloubených objektů bez toho, aniž by byly v potaz brány nálezy z kulturní vrstvy.
Abstract (in English)
This paper deals with the analysis of archaeological material obtained during a research in Blansko - "V Dílech". The main focus is put on analyzing the ceramic and other (metallic, glass and stone) artifacts brought up from sunken structures as well as from the "cultural layer". The occurrence of certain types of ceramic findings in Blansko shows a very strong relationship to the contemporary settlement of Boritov, which was an important economic and commercial center of the region. Besides the late Latene period, another two phases of settlement at the site were proven - indirectly showing the problematic chronological association of archaeological structures and the need for excavating not only the sunken structures but also the "cultural layer".
PrintDisplayed: 7/12/2023 19:02