KATRŇÁK, Tomáš, Natálie SIMONOVÁ and Laura FÓNADOVÁ. Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století (From Differentiation to Diversification: Testing MMI and EMI in the Czech Secondary School System in the First Decade of the 21st Century). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, vol. 49, No 4, p. 491-520. ISSN 0038-0288.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století
Name (in English) From Differentiation to Diversification: Testing MMI and EMI in the Czech Secondary School System in the First Decade of the 21st Century
Authors KATRŇÁK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Natálie SIMONOVÁ (203 Czech Republic) and Laura FÓNADOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Sociologický časopis, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2013, 0038-0288.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.563
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066314
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000325041900001
Keywords (in Czech) vzdělání nerovnost sociální stratifikace nerovné šance střední vzdělávání
Keywords in English education inequality social stratifcation unequal chances Czech secondary school system
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., učo 7150. Changed: 25. 11. 2013 11:06.
Abstract
V textu se zaměřujeme na střední vzdělávání v České republice v první dekádě 21. století. Naším cílem je ukázat důsledky zvyšující se dostupnosti tohoto vzdělávání na přístup do něj, přesněji řečeno na šance získat maturitní vzdělání podle sociálního původu. Naše závěry ukazují, že v době zvyšující se dostupnosti maturitního vzdělávání, oslabuje jeho kvantitativní diferenciace, nicméně roste jeho kvalitativní diverzifikace. Nerovné šance podle sociálního původu mění svoji podobu. Efekt rodinného prostředí (askriptivní charakteristika žáků) sice oslabuje v nejméně akademických větvích středního vzdělávání, posiluje však v těch akademičtějších. Znamená to, že nerovné šance na vzdělání aktivně „reagují“ na měnící se podmínky (rostoucí dostupnost maturitního vzdělávání) a přetrvávají v čase.
Abstract (in English)
The article deals with secondary education in the Czech Republic between 2000 and 2010. The authors analyse the consequences of educational expansion on unequal chances by social origin of attaining a secondary education with a school leaving certificate (‘maturita’). This certificate is a prerequisite for the transition to tertiary education in the Czech educational system. The article is based on the theories of maximally maintained inequality (MMI) and effectively maintained inequality (EMI). The authors analyse data from PISA 2000 and 2009 (Programme for International Student Assessment) in the Czech Republic. They support the theory of EMI over MMI. Vertical differentiation by social origin decreased between 2000 and 2009. Contrary to the assumptions of MMI, the chances of attaining a school-leaving certificate are increasing for children from the lower social classes, but only in one type of secondary education (in secondary technical schools). This is occurring because there has been an increasing horizontal diversification of schools offering a school leaving certificate (on the basis of the assumptions of EMI). Socioeconomic variables have a stronger effect on attendance at grammar schools with a school leaving certificate. The social and economic exclusivity of this branch of secondary education increased between 2000 and 2009.
Links
GA403/08/0542, research and development projectName: Třídní struktura a sociální mobilita v České republice, 1989 - 2009
Investor: Czech Science Foundation, Class Structure and Social Mobility in the Czech Republic, 1989 - 2009
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Reproduction and integration of society
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
katrnak_simonova_fonadova.pdf Licence Creative Commons  File version Katrňák, T. 10. 9. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121829/katrnak_simonova_fonadova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1121829/katrnak_simonova_fonadova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1121829/katrnak_simonova_fonadova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1121829/katrnak_simonova_fonadova.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 10. 9. 2013 11:33, prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Laura Fónadová, Ph.D., učo 29757
  • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., učo 7150
Attributes
 

katrnak_simonova_fonadova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121829/katrnak_simonova_fonadova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1121829/katrnak_simonova_fonadova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
450 KB
Hash md5
c9718e2a17f2bf4f884d0c7ccf88bca7
Uploaded/Created
Tue 10. 9. 2013 11:33

katrnak_simonova_fonadova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121829/katrnak_simonova_fonadova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1121829/katrnak_simonova_fonadova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
84,5 KB
Hash md5
8e5494e78970864f77c228784e58f1f0
Uploaded/Created
Tue 10. 9. 2013 11:34
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 7. 2022 05:12