KOBYLKOVÁ, Blanka a Jana STRAKOVÁ. Zdraví pracovníků v kancelářích typu open space. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 65, 1-2, s. 14-18. ISSN 0032-6291.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zdraví pracovníků v kancelářích typu open space
Název anglicky Health of employees at the open space offices
Autoři KOBYLKOVÁ, Blanka (203 Česká republika, domácí) a Jana STRAKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pracovní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 0032-6291.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00069234
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky pracoviště open space; pracovní podmínky; psycho-sociální aspekty; zdravotní aspekty; zaměstnanci
Klíčová slova anglicky open space workplace; working conditions; psycho-social aspects; medical aspects; employees
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 10. 9. 2013 14:25.
Anotace
Cílem prezentovaného výzkumné šetření bylo analyzovat názory respondentů na pracovní podmínky, psycho-sociální a zdravotní aspekty práce v kancelářích typu open space. Pro sběr dat byla využita metoda dotazníku, respondenty byli zaměstnanci pracující ve velkoprostorových kancelářích splňujících podmínky definici open space office. V odpovědích respondenti uvedli zejména omezenou možnost odpočinku a relaxace, nespokojenost se světelnými podmínkami pracoviště. V oblasti akustických podmínek bylo nespokojeno 68,1 % respondentů a v oblasti mikroklimatu 69,1 % respondentů. Identifikace zaměstnanců s pracovištěm typu open space byla velmi individuální, práce v kancelářích typu open space vyhovuje či spíše vyhovuje 38,3 % respondentů, nevyhovuje či spíše nevyhovuje 56,4 % respondentů.
Anotace anglicky
Objective of the present research survey was to analyze opinions of respondents concerning working conditions, psycho-social and medical aspects of the open type space kinds of offices. For the collection of data the authors used the questionnaire method and the respondents represented employees working in the large-space offices fulfilling the criteria of open space office. In their answer the responders stated mainly the limited possibility to have a rest, to relax, and dissatisfaction with the illumination conditions at the workplace. In the area of acoustic conditions, 68.1% of the respondents were not satisfied similarly to 69.1% respondents in the area of microclimate. Identification of the employees with the open space type of workplace proved to be individually different, and 38.1% respondents considered the place convenient or rather convenient, whereas 56% respondents felt the place inconvenient or rather inconvenient.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 07:31