KALOUDA, František and Roman VANÍČEK. Alternativní bankrotní modely - první výsledky (Alternative bankruptcy models – first results). In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2013. p. 164 – 168. ISBN 978-80-210-6294-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alternativní bankrotní modely - první výsledky
Name in Czech Alternativní bankrotní modely - první výsledky
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Roman VANÍČEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific, p. 164 – 168, 5 pp. 2013.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00069236
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-6294-8
UT WoS 000324654400023
Keywords (in Czech) diskriminační funkce alternativní bankrotní modely standardní modely
Keywords in English discriminant function alternative bankruptcy models standard models
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 25/4/2014 14:45.
Abstract
The article is focused on showing first results of two newly created (alternative) bankruptcy models. The used database contains available data of Czech companies (CreditInfo database). Based on result comparison with standardized bankruptcy models (IN 05, Z-fce) the two new models are equivalent in one case and significantly better in the second case.
Abstract (in Czech)
Příspěvek publikuje první výsledky dvou nově vytvořených (alternativních) bankrotních modelů. Použitá datová základna (databáze) obsahuje všechna dostupná data českýcbh podniků (CreditInfo databáze). Výsledky nově vytvořených bankrotních modelů jsou srovnávány s vypovídací schopností dnes standardních bankrotních modelů (IN 05, Z-fce). Výsledky těchto srovnání ukazují, že vypovídací schopnost nově vytvořených bankrotních modelů je srovnatelná a nebo lepší než výsledky modelů standardních.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Telc_clanek.doc   File version Kalouda, F. 11/9/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121853/Telc_clanek.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1121853/Telc_clanek.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1121853/Telc_clanek.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1121853/Telc_clanek.doc?info
Uploaded/Created
Wed 11/9/2013 09:27

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
  • a concrete person Ing. Mgr. Roman Vaníček, učo 60658
Attributes
 

Telc_clanek.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121853/Telc_clanek.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1121853/Telc_clanek.doc
File type
Word (application/msword)
Size
185,5 KB
Hash md5
7d53f83b4b6ec489c28d05625be62326
Uploaded/Created
Wed 11/9/2013 09:27

Telc_clanek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121853/Telc_clanek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1121853/Telc_clanek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
305,2 KB
Hash md5
15d47524ada65e98ee7fee4e8aa16e33
Uploaded/Created
Wed 11/9/2013 09:28

Telc_clanek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121853/Telc_clanek.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1121853/Telc_clanek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
15,5 KB
Hash md5
bf208ff527a75cbac14272b249ca64c9
Uploaded/Created
Wed 11/9/2013 09:29
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30/11/2022 11:40