Informační systém MU
KALOUDA, František and Roman VANÍČEK. Alternativní bankrotní modely - první výsledky (Alternative bankruptcy models – first results). In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2013. p. 164 – 168. ISBN 978-80-210-6294-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alternativní bankrotní modely - první výsledky
Name in Czech Alternativní bankrotní modely - první výsledky
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Roman VANÍČEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific, p. 164 – 168, 5 pp. 2013.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00069236
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-6294-8
UT WoS 000324654400023
Keywords (in Czech) diskriminační funkce alternativní bankrotní modely standardní modely
Keywords in English discriminant function alternative bankruptcy models standard models
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 25/4/2014 14:45.
Abstract
The article is focused on showing first results of two newly created (alternative) bankruptcy models. The used database contains available data of Czech companies (CreditInfo database). Based on result comparison with standardized bankruptcy models (IN 05, Z-fce) the two new models are equivalent in one case and significantly better in the second case.
Abstract (in Czech)
Příspěvek publikuje první výsledky dvou nově vytvořených (alternativních) bankrotních modelů. Použitá datová základna (databáze) obsahuje všechna dostupná data českýcbh podniků (CreditInfo databáze). Výsledky nově vytvořených bankrotních modelů jsou srovnávány s vypovídací schopností dnes standardních bankrotních modelů (IN 05, Z-fce). Výsledky těchto srovnání ukazují, že vypovídací schopnost nově vytvořených bankrotních modelů je srovnatelná a nebo lepší než výsledky modelů standardních.
Displayed: 27/9/2022 06:15