KALOUDA, František a Roman VANÍČEK. Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace). In Prof. Dluhošová, Prof. Zmeškal. Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace). Ostrava: katedra financí Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013. s. 316-324. ISBN 978-80-248-3172-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace)
Název česky Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace)
Název anglicky Alternative bankruptcy models for CR conditions (concept and empirical verification)
Autoři KALOUDA, František (203 Česká republika, garant, domácí) a Roman VANÍČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ostrava, Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace), od s. 316-324, 9 s. 2013.
Nakladatel katedra financí Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00069238
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-248-3172-5
UT WoS 000339362200035
Klíčová slova česky Alternativní bankrotní modely standardní modely vypovídací síla
Klíčová slova anglicky Alternative bankruptcy models standard models explanatory power
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Změněno: 15. 9. 2014 09:32.
Anotace
Příspěvek srovnává kvalitu predikce bankrotu domácích podniků s využitím Altmanovy původní Z-funkce s kvalitou predikce modelů koncipovaných specielně na české poměry, tedy s výstupy modelů IN 05, CZ a FLKp. Ze srovnání získaných výsledků obou typů lineárních diskriminačních funkcí přede vším vyplývá, že jde o srovnatelné výsledky. Tím je dokázána zásadní použitelnost testované Z-funkce v podmínkách české ekonomiky. Výsledky příspěvku dále dokazují, že teorie LDF je pro konstrukci bankrotních modelů obecně dobře využitelná. Práce se základním souborem totiž eliminuje problémy testování normality rozložení zpracovávaných dat, čímž je vyřešen pravděpodobně nejsilnější (a v jednotlivých případech ne vždy dokonale zvládnutý) předpoklad teorie LDF. A konečně je třeba konstatovat, že pokud posuzujeme kvalitu predikce srovnávaných modelů s využitím teorie ROC křivek (tedy s využitím kritérií AUC, resp. Gini) je model CZ zřetelně lepší než všechny další modely. A to včetně modelu Altmanova. Cílem budoucích publikací zůstává vyčerpávající popis metodik tvorby a aplikací („návody k použití“) nově vytvořených bankrotních modelů. Specielně zmíněné „návody k použití“ se totiž od dnes standardizovaných modelů ve významné míře liší.
Anotace anglicky
The article is focused on showing the concepts and empirical verification of two new created (alternative) bankruptcy models, especially designed for conditions of the Czech Republic (hereinafter CR). The goal of the article is to compare their explanatory power with standardized bankruptcy models (Z-score model, IN 05). Results compared are intended for assessing the quality of these new created (alternative) bankruptcy models and implicitly for the Z-score models applicability evaluation in CR. The database used (CreditInfo database) contains all the available data of Czech companies. The time horizon results compared is 2 and 5 years before bankruptcy of the firm. Based on the result comparison with standardized bankruptcy models the two new model are equivalent in one case (FLKp) and significantly better in the second case (CZ).
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Kalouda, F. 11. 9. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc?info
Vloženo
St 11. 9. 2013 10:08

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
  • osoba Ing. Mgr. Roman Vaníček, učo 60658
Atributy
 

13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
235,5 KB
Hash md5
df6ee1805f1bcba87f89c00de93a7656
Vloženo
St 11. 9. 2013 10:08

13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
31,3 KB
Hash md5
718a42f94fa9cb800a3740df51423d41
Vloženo
St 11. 9. 2013 10:11

13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
696,6 KB
Hash md5
d424566a24ad4f2a7e34766bca950259
Vloženo
St 11. 9. 2013 10:12
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 8. 2022 05:48