KALOUDA, František and Roman VANÍČEK. Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace) (Alternative bankruptcy models for CR conditions (concept and empirical verification)). In Prof. Dluhošová, Prof. Zmeškal. Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace). Ostrava: katedra financí Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013. p. 316-324. ISBN 978-80-248-3172-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace)
Name in Czech Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace)
Name (in English) Alternative bankruptcy models for CR conditions (concept and empirical verification)
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Roman VANÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ostrava, Alternativní bankrotní modely pro podmínky ČR (koncept a empirická verifikace), p. 316-324, 9 pp. 2013.
Publisher katedra financí Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00069238
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-248-3172-5
UT WoS 000339362200035
Keywords (in Czech) Alternativní bankrotní modely standardní modely vypovídací síla
Keywords in English Alternative bankruptcy models standard models explanatory power
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Changed: 15. 9. 2014 09:32.
Abstract
Příspěvek srovnává kvalitu predikce bankrotu domácích podniků s využitím Altmanovy původní Z-funkce s kvalitou predikce modelů koncipovaných specielně na české poměry, tedy s výstupy modelů IN 05, CZ a FLKp. Ze srovnání získaných výsledků obou typů lineárních diskriminačních funkcí přede vším vyplývá, že jde o srovnatelné výsledky. Tím je dokázána zásadní použitelnost testované Z-funkce v podmínkách české ekonomiky. Výsledky příspěvku dále dokazují, že teorie LDF je pro konstrukci bankrotních modelů obecně dobře využitelná. Práce se základním souborem totiž eliminuje problémy testování normality rozložení zpracovávaných dat, čímž je vyřešen pravděpodobně nejsilnější (a v jednotlivých případech ne vždy dokonale zvládnutý) předpoklad teorie LDF. A konečně je třeba konstatovat, že pokud posuzujeme kvalitu predikce srovnávaných modelů s využitím teorie ROC křivek (tedy s využitím kritérií AUC, resp. Gini) je model CZ zřetelně lepší než všechny další modely. A to včetně modelu Altmanova. Cílem budoucích publikací zůstává vyčerpávající popis metodik tvorby a aplikací („návody k použití“) nově vytvořených bankrotních modelů. Specielně zmíněné „návody k použití“ se totiž od dnes standardizovaných modelů ve významné míře liší.
Abstract (in English)
The article is focused on showing the concepts and empirical verification of two new created (alternative) bankruptcy models, especially designed for conditions of the Czech Republic (hereinafter CR). The goal of the article is to compare their explanatory power with standardized bankruptcy models (Z-score model, IN 05). Results compared are intended for assessing the quality of these new created (alternative) bankruptcy models and implicitly for the Z-score models applicability evaluation in CR. The database used (CreditInfo database) contains all the available data of Czech companies. The time horizon results compared is 2 and 5 years before bankruptcy of the firm. Based on the result comparison with standardized bankruptcy models the two new model are equivalent in one case (FLKp) and significantly better in the second case (CZ).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc Licence Creative Commons  File version Kalouda, F. 11. 9. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc?info
Uploaded/Created
Wed 11. 9. 2013 10:08

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
  • a concrete person Ing. Mgr. Roman Vaníček, učo 60658
Attributes
 

13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.doc
File type
Word (application/msword)
Size
235,5 KB
Hash md5
df6ee1805f1bcba87f89c00de93a7656
Uploaded/Created
Wed 11. 9. 2013 10:08

13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
31,3 KB
Hash md5
718a42f94fa9cb800a3740df51423d41
Uploaded/Created
Wed 11. 9. 2013 10:11

13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1121859/13_Ostrava__clanek_ve_formatu__13.08.30f.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
696,6 KB
Hash md5
d424566a24ad4f2a7e34766bca950259
Uploaded/Created
Wed 11. 9. 2013 10:12
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 19:28