NAVRKALOVÁ, Veronika, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Zuzana JAŠKOVÁ and Martin TRBUŠEK. The p53 pathway induction is not primarily dependent on Ataxia Telangiectasia Mutated (ATM) gene activity after fludarabine treatment in chronic lymphocytic leukemia cells. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, 2013, vol. 54, No 8, p. 1840-1843. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2013.796056.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The p53 pathway induction is not primarily dependent on Ataxia Telangiectasia Mutated (ATM) gene activity after fludarabine treatment in chronic lymphocytic leukemia cells
Name in Czech P53 cesta indukce není primárně závislý na ataxie telangiectasie mutovaný (ATM) genové aktivity po fludarabin léčbu v chronické lymfocytární leukémie
Authors NAVRKALOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ludmila ŠEBEJOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana ZEMANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana JAŠKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Martin TRBUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Leukemia & Lymphoma, London, Informa Healthcare, 2013, 1042-8194.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 2.605
RIV identification code RIV/00216224:14740/13:00069240
Organization unit Central European Institute of Technology
Doi http://dx.doi.org/10.3109/10428194.2013.796056
UT WoS 000321763800052
Keywords in English ATM; fludarabine; DSBs; p53 pathway; CLL
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 3. 4. 2014 05:25.
Abstract
The prognostic role of ATM defects is well documented in chronic lymphocytic leukemia. However, the predictive value of ATM inactivation is much less understood, even in response to common drugs like fludarabine. It has been demonstrated that CLL cells having inactive ATM exhibit defective phosphorylation of its downstream targets after fludarabine treatment. We performed alternative analysis focusing on fludarabine-induced p53 accumulation and induction of p53-downstream genes after artificial ATM inhibition and, in parallel, using cells with endogenous ATM inactivation. We show that after 24h fludarabine exposure: (i) 5 out of 8 ATM-deficient samples (63%) normally accumulated p53 protein, and (ii) all analyzed ATM-deficient samples (n = 7) manifested clear induction of p21, PUMA, BAX, and GADD45 genes. In all experiments, doxorubicin was used as a confined ATM inductor and confirmed effective ATM inactivation. In conclusion, CLL cells lacking functional ATM appear to have normal response to fludarabine regarding the p53 pathway activation.
Abstract (in Czech)
Prognostický role vad ATM je dobře zdokumentována v chronické lymfocytární leukémie. Nicméně, prediktivní hodnota ATM inaktivace je mnohem méně rozumí, a to i v závislosti na běžně užívaných léků, jako je fludarabin. Bylo prokázáno, že B-CLL buněk s neaktivní ATM vykazují vadný fosforylaci navazujících na cíle po léčbě fludarabin. Provedli jsme analýzu se zaměřením na alternativní fludarabin-indukované p53 akumulace a indukce p53-navazujících genů po umělém ATM inhibici a současně, s použitím buněk s endogenní ATM inaktivaci. Ukážeme, že po 24h fludarabin expozice: (i) 5 z 8 ATM deficitem vzorků (63%), obvykle hromadí protein p53, a (ii) všech sledovaných ATM s nedostatkem vzorky (n = 7) se projevuje jasnou indukci p21, PUMA , BAX a GADD45 geny. Ve všech experimentech byl použit doxorubicin jako uzavřeném ATM cívky a potvrzeno účinné ATM inaktivaci. Závěrem lze říci, CLL buňky postrádající funkční ATM Zdá se, že normální odpověď na fludarabin, pokud jde o aktivaci p53 stáž.
Links
EE2.3.20.0045, research and development projectName: Podpora profesního růstu a mezinárodní integrace výzkumných týmů v oblasti molekulární medicíny
MUNI/A/0723/2012, interní kód MUName: Nové klinické a diagnostické přístupy u hematogických malignit (Acronym: NoKliDiPřiHeMa)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:20