DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 69-82, 14 s. ISBN 978-80-263-0386-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování
Název anglicky Optimism in the Relation to the Health-Supportive and the Health-Threatening Behaviour
Autoři DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vyd. 1. Brno, Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování, od s. 69-82, 14 s. 2013.
Nakladatel Tribun EU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066317
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-263-0386-2
Klíčová slova česky optimismus; pesimismus; chování vztahující se ke zdraví
Klíčová slova anglicky optimism; pessimism; health-related behaviour
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:03.
Anotace
Kapitola shrnuje jeden z hlavních výstupů výzkumného projektu Kognitivní determinanty zdraví podporujícího chování (GA ČR 406/09/0611). Teoretická východiska se věnují vztahu optimismu a fyzického zdraví. Cílem empirické části bylo systematizovat jednotlivé prvky zdraví podporujícího chování a ověřit na vzorku českých vysokoškolských studentů (N=1617) vztah prokázaný v USA a některých zemích Evropy: optimismus pojící se s vyšší aktivitou ve vztahu k vlastnímu zdraví a naopak pesimismus korelující s pasivitou. Tento vztah nebyl v rámci našeho výzkumu potvrzen v plné šíři, vyšší míra optimismu predikuje pouze lepší péči o duševní hygienu.
Anotace anglicky
The chapter summarises one of the major outputs of the research project Cognitive determinants of health-supportive behaviour, supported by Czech Grant Agency (No. 406/09/0611). The theoretical part deals with the relationship among optimism, pessimism and physical health. The main aim of the presented study is to systemize the individual aspects of health-supporting behaviour and to verify on a sample of Czech university students (N=1617) the relationship, demonstrated in the US and some European countries, between optimism and higher activity in relation to one’s own health on the one hand, and between pessimism and passivity on the other. Our research does not prove the relationship in all its scope; a higher degree of optimism is shown to be a predictor of a better care of mental hygiene only.
Návaznosti
GA406/09/0611, projekt VaVNázev: Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 15:27