PROKOPOVÁ, Alice. Laická pomoc v krizové situaci (Crisis intervention). Prevence. Praha, 2013, ročník 10, číslo 2, p. 6-7. ISSN 1214-8717.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Laická pomoc v krizové situaci
Name in Czech Laická pomoc v krizové situaci
Name (in English) Crisis intervention
Authors PROKOPOVÁ, Alice.
Edition Prevence, Praha, 2013, 1214-8717.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) psychická krize, laická pomoc, krizová intervence
Keywords in English psychic crisis; reciprocal help; crisis intervention
Changed by Changed by: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D., učo 1247. Changed: 26. 3. 2014 10:50.
Abstract
Článek je zaměřen na problematiku laické krizové intervence. Jeho cílem je přispět k informovanosti o tomto neformalizovaném, současně ovšem nejobvyklejším, překonávání krizových situací. Věnujeme se některým předpokladům účinné pomoci druhému člověku v tíživé situaci, zejména těm, které platí obecně, tedy bez ohledu na profesi a odbornou připravenost pomáhajícího.
Abstract (in English)
The chapper is focused on the issue of layman crisis intervention. The aim is to contribute to knowledge of this nonformlised coping with crisis situation.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:14