ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Informace o sběru dat projektu "Rozvoj stavebních podniků". In Stanislav Rojík. Konkurence 2013. první. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 313-323. ISBN 978-80-87035-73-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informace o sběru dat projektu "Rozvoj stavebních podniků"
Název česky Informace o sběru dat projektu "Rozvoj stavebních podniků"
Název anglicky Information about data collection implemented by research project “Development of Construction Enterprises”
Autoři ZÁTHURECKÝ, Viliam (203 Česká republika, garant, domácí) a Peter MARINIČ (703 Slovensko, domácí).
Vydání první. Jihlava, Konkurence 2013, od s. 313-323, 11 s. 2013.
Nakladatel Vysoká škola polytechnická Jihlava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00069272
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-87035-73-3
Klíčová slova česky Ekonomická krize; Konkurenceschopnost; Podniková strategie; Management podniku; Stavební výroba; Výroba stavebních hmot
Klíčová slova anglicky Economic crises; Competitiveness; Corporate Strategy; Business Management; Construction industry; Civil Engineering; Construction Materials Manufacturing
Změnil Změnil: Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D., učo 81441. Změněno: 22. 1. 2014 15:28.
Anotace
Hospodářský vývoj v období posledních let, zejména od roku 2008, tedy v čase přetrvávající ekonomické krize lze hodnotit jako nepříznivý, a to jak při dopadu na hospodářství jako celek, tak také zejména při posuzování dopadů na odvětví stavebnictví. Článek, jako dílčí výstup z realizovaného projektu „Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (M00200)“, přináší pohled na situaci v daném sektoru národního hospodářství pohledem z vnitra daného sektoru, přičemž pomocí analýzy sekundárních dat a také pomocí empirického výzkumu projektu realizovaného pod vedením odborného týmu Ekonomicko-správní fakulty MU ve spolupráci s FH Wien der WKW a Krajské hospodářské komory jižní Moravy.
Anotace anglicky
Development of economy during the last years, especially since 2008, in the time of persistent economic crises can be assessed as unfavourable, both at the impact on economy as a whole and particularly in assessing the impact on construction industry. The article as a partial output from the implemented project "Development of small and medium enterprises in the border areas (M00200)" presents the views on the situation in the sector of national economy from the interior point of view and through the analyses of the secondary data and also by research project implemented under the guidance of expert team from Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, in cooperation with FH Wien der WKW and Regional Chamber of Commerce of south Moravia.
Návaznosti
M00200, interní kód MUNázev: Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (Akronym: malé a střední podniky)
Investor: Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska, Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech, 1. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow
VytisknoutZobrazeno: 11. 8. 2022 01:20