HLOUŠEK, Miroslav. DSGE model with housing sector: application to the Czech economy. In Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 261-266. ISBN 978-80-87035-76-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DSGE model with housing sector: application to the Czech economy
Název česky DSGE model se sektorem nemovitostí: aplikace pro českou ekonomiku
Autoři HLOUŠEK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Jihlava, Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics, od s. 261-266, 6 s. 2013.
Nakladatel College of Polytechnics Jihlava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00069293
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-87035-76-4
UT WoS 000335578000045
Klíčová slova anglicky housing; DSGE model; collateral constraint; Bayesian estimation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 8. 4. 2015 15:21.
Anotace
This paper deals with multi-sector DSGE model that is estimated on Czech economy data. The model is taken from Iacoviello and Neri (2010). There are two production sectors: consumption/investment goods sector and housing sector. These sectors contain various types of nominal and real rigidities and also different technological trends. On the demand side, there is financial friction in the form of collateral constraint which affects borrowing capacity and consumer spending. The model is estimated using Bayesian techniques. The parameters are economically interpreted, the model moments are compared to moments from data and dynamical properties of the model are studied using impulse responses and variance and shock decompositions. Results show that monetary policy has more pronounced effect on consumption and output when houses are better collateralizable. Consumption shocks, housing technology and housing preference shocks played important role in fluctuation of the real variables while inflation target shocks and cost-push shocks influenced mostly nominal variables. However, recent boom and bust in housing prices was caused primary by housing preference shocks (demand side shocks). Supply shocks were also significant but to much less extent.
Anotace česky
Článek se zabývá vícesektorovým DSGE modelem, který je odhadnut na českých datech. Model pochází od autorů Iacoviello a Neri (2010). Jsou zde dva výrobní sektory: sektor výroby spotřebních/investičních statků a sektor stavebnictví. Tyto sektory se vyznačují různými typy nominálních a reálných rigidit a také různým technologickým pokrokem. Na poptávkové straně existuje finanční frikce v podobě potřeby zástavy na úvěr, která ovlivňuje množství půjček a spotřební výdaje. Model je odhadnut pomocí Baysovských technik. Parametry jsou ekonomicky interpretovány, jsou porovnány momenty z modelu a z dat a jsou studovány dynamické vlastnosti modelu pomocí impulsních odezev a varianční a šokové dekompozice. Výsledky ukazují, že monetární politika má výraznější vliv na spotřebu a výstup, pokud nemovitosti slouží lépe jako zástava. Spotřební šok, technologický šok ve stavebnictví a šok v preferencích pro bydlení hrají důležitou roli pro fluktuaci reálných proměnných, zatímco šok v inflačním cíli a nákladový šok ovlivnily zejména nominální veličiny. Nedávný růst a pokles v cenách nemovitostí byl primárně způsoben šoky v preferencích pro bydlení (poptávkové šoky). Nabídkové šoky byly také významné, ale v menším rozsahu.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 19:56