ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy. In Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy
Název anglicky Work with gifted pupils on the 1st grade of the primary school
Autoři ŠMAHELOVÁ, Bohumíra.
Vydání Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky nadané děti, 1. stupeň základní školy, metody práce s nadanými žáky
Klíčová slova anglicky gifted children, primary school, working methods with gifted pupils
Změnil Změnila: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc., učo 428. Změněno: 17. 9. 2013 10:43.
Anotace
V prezentaci byly podány informace o výsledcích šetření, které bylo provedeno v rámci výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výzkum probíhal na vybraných školách v Jihomoravském kraji v letech 2007 – 2012. Cílem šetření bylo zjistit, jaká kritéria uplatňují učitelé při výběru nadaných žáků a jakými metodami s nimi pracují. Byly též zjišťovány znalosti nadaných žáků a úroveň jejich tvořivého myšlení
Anotace anglicky
In this presentation were informs about the results of a research on selected schools in South Moravian region within the grant support of research intent Special Needs of Pupils in Context of Framework Educational Programme for Elementary Education – MSM0021622443. The aim of this research was to find out the criteria which are used by teachers when selecting gifted and talented children and which methods are used during work with them. Knowledge of gifted learners and the level of their creative thinking were investigated.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 14:44