KRČÁL, Ondřej. Explaining the differences in on-trade prices of beer in Europe. In Hana Vojáčková. Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 446-451. ISBN 978-80-87035-76-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Explaining the differences in on-trade prices of beer in Europe
Název česky Vysvětlení rozdílu v cenách piva v pohostinství v Evropě
Autoři KRČÁL, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Jihlava, Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, od s. 446-451, 6 s. 2013.
Nakladatel College of Polytechnics Jihlava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00074748
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-87035-76-4
UT WoS 000335578000076
Klíčová slova česky cena točené pivo kruhové město Salop Evropa
Klíčová slova anglicky price draft beer circular city Salop Europe
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 3. 4. 2015 09:11.
Anotace
The goal of this paper is to explain the differences in prices of beer in the hospitality sector in Europe. Using cross-section data for 27 European countries, the paper finds that a rise in labor costs and a reduction in on-trade per capita consumption and number of beers served per employee in the hospitality sector increases the price of beer and the value added in the hospitality sector. Moreover, these variables explain a large proportion of the variance in prices and the value added in the European data. The empirical results are consistent with the predictions of an extension of the Salop circular city model, which is used as a model of beer consumption in the hospitality sector.
Anotace česky
Cílem článku je vysvětlit rozdíl v cenách piva v pohostinství s použitím průřezových dat pro 27 evropských zemí v roce 2008. Článek zjišťuje, že růst v cen práce a pokles spotřeby na hlavu v pohostinství a počtu piv připadajících na jednoho zaměstnance v pohostinství zvyšuje cenu piva a přidanou hodnotu piva v pohostinství. Tyto proměnné navíc vysvětlují velkou část variability v cenách a přidané hodnotě v evropských datech. Empirické výsledky jsou konzistentní s předpověďmi rozšířeného Salopova modelu kruhového města, který je použit jako model spotřeby piva v pohostinství.
Návaznosti
MUNI/A/0797/2012, interní kód MUNázev: Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže (Akronym: MiZaHOPO)
Investor: Masarykova univerzita, Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:42