KRČÁL, Ondřej. Explaining the differences in on-trade prices of beer in Europe. In Hana Vojáčková. Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. 1st ed. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. p. 446-451. ISBN 978-80-87035-76-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Explaining the differences in on-trade prices of beer in Europe
Name in Czech Vysvětlení rozdílu v cenách piva v pohostinství v Evropě
Authors KRČÁL, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Jihlava, Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, p. 446-451, 6 pp. 2013.
Publisher College of Polytechnics Jihlava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00074748
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-87035-76-4
UT WoS 000335578000076
Keywords (in Czech) cena točené pivo kruhové město Salop Evropa
Keywords in English price draft beer circular city Salop Europe
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 3. 4. 2015 09:11.
Abstract
The goal of this paper is to explain the differences in prices of beer in the hospitality sector in Europe. Using cross-section data for 27 European countries, the paper finds that a rise in labor costs and a reduction in on-trade per capita consumption and number of beers served per employee in the hospitality sector increases the price of beer and the value added in the hospitality sector. Moreover, these variables explain a large proportion of the variance in prices and the value added in the European data. The empirical results are consistent with the predictions of an extension of the Salop circular city model, which is used as a model of beer consumption in the hospitality sector.
Abstract (in Czech)
Cílem článku je vysvětlit rozdíl v cenách piva v pohostinství s použitím průřezových dat pro 27 evropských zemí v roce 2008. Článek zjišťuje, že růst v cen práce a pokles spotřeby na hlavu v pohostinství a počtu piv připadajících na jednoho zaměstnance v pohostinství zvyšuje cenu piva a přidanou hodnotu piva v pohostinství. Tyto proměnné navíc vysvětlují velkou část variability v cenách a přidané hodnotě v evropských datech. Empirické výsledky jsou konzistentní s předpověďmi rozšířeného Salopova modelu kruhového města, který je použit jako model spotřeby piva v pohostinství.
Links
MUNI/A/0797/2012, interní kód MUName: Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže (Acronym: MiZaHOPO)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:53