Informační systém MU
MIŠKOV, Jan. Umění nových médií (New Media Art). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 2006, vol. 16, 9/06, p. 26-28. ISSN 1210-0684.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Umění nových médií
Name (in English) New Media Art
Authors MIŠKOV, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing, 2006, 1210-0684.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English new media; art
Changed by Changed by: Mgr. Jan Miškov, učo 140427. Changed: 5. 3. 2016 05:41.
Abstract
Za zvukem a obrazem je prostor vyplněn významy, záměry a idejemi v proudu představivosti. Je konstruován, recyklován či samplován pomocí dat, která do hájemství řádu, ale i zdánlivé anarchie uvádí příslušný program.
Abstract (in English)
Behind audio and video is a space filled with meanings, intentions and ideas in the stream of imagination. It is constructed, recycled or sampled using data, which into the realm of order, but also the apparent anarchy converts a program.
Displayed: 28. 1. 2023 00:54