SEKVENT, Karel. Přechylování v překladech ze stylistického hlediska. ToP (tlumočení - překlad). Praha (ČR): Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013, XXIV 2013, č. 108, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1210-4159.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přechylování v překladech ze stylistického hlediska
Název česky Přechylování v překladech ze stylistického hlediska
Název anglicky Form feminine of foreign surnames in translations of stylistic aspects
Autoři SEKVENT, Karel.
Vydání ToP (tlumočení - překlad), Praha (ČR), Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013, 1210-4159.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky cizí příjmení; přechylování; čeština
Klíčová slova anglicky foreign surnames; form feminine; Czech language
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc., učo 48886. Změněno: 10. 3. 2014 16:15.
Anotace
Cizí jazyky a čeština se odlišují prostředky vyjadřování rodu na rovině "langue" a výskytem rodových příznaků na úrovni "parole". Někdy je problematické identifikovat rod cizích vlastních jmen (jmen a příjmení). V češtině (jazyk syntetický) je použití sufixu -ová, který je příznakem ženského rodu, podřízeno stylistickému hledisku. Příspěvek ke studiu rodu ("gender studies") a k sexizmu v jazyce.
Anotace anglicky
Foreign languages and Czech language differ in their means of expressing of the grammatical gender on the level of "la langue" and in the incidence of gender signs on the level of "la parole". Sometimes it is problematic to identify the gender of foreign proper nouns (first names and surnames). In Czech language (a synthetic language) the use of suffix -ová, a sign of feminine gender, is subordinate to stylistic aspects. A contribution to the gender studies and sexism in language.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Prechylovani_v_prekladech.rtf Licence Creative Commons  Verze souboru Foltánová, M. 10. 10. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1122737/Prechylovani_v_prekladech.rtf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1122737/Prechylovani_v_prekladech.rtf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1122737/Prechylovani_v_prekladech.rtf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1122737/Prechylovani_v_prekladech.rtf?info
Vloženo
Čt 10. 10. 2013 13:22, Mgr. Monika Foltánová

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc., učo 48886
Atributy
 

Prechylovani_v_prekladech.rtf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1122737/Prechylovani_v_prekladech.rtf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1122737/Prechylovani_v_prekladech.rtf
Typ souboru
Rich Text Format (application/rtf)
Velikost
185 KB
Hash md5
cfabbd05c6c49d2b5bc200b4487211bd
Vloženo
Čt 10. 10. 2013 13:22

Prechylovani_v_prekladech.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1122737/Prechylovani_v_prekladech.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1122737/Prechylovani_v_prekladech.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
14,5 KB
Hash md5
b4463f9666c264d8c0dea1a5802b9cc4
Vloženo
Čt 10. 10. 2013 13:25

Prechylovani_v_prekladech.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1122737/Prechylovani_v_prekladech.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1122737/Prechylovani_v_prekladech.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
297,9 KB
Hash md5
71294432211187f547f79d575d432e27
Vloženo
Čt 10. 10. 2013 13:26
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 08:12