KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov
Název anglicky New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District
Autoři KOVÁŘ, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Jan PETŘÍK (203 Česká republika, domácí), Michal HLAVICA (203 Česká republika, domácí), Stanislav VOHRYZEK (203 Česká republika, domácí), Richard BÍŠKO (203 Česká republika, domácí) a Jarmila NEDBALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Archaeologia historica, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 0231-5823.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00069351
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Morava; hrad; Vildenberk; revize; prospekce
Klíčová slova anglicky Morava; castle; Vildenberk; revision; prospection
Štítky Archaeology, castellology, castle, Castle area, fortification, GIS, GPS, history, medieval, medieval archaeology, Middle Age, Middle Ages, Moravia, rivok, Surface Research, Vildenberk Castle
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Petřík, Ph.D., učo 184419. Změněno: 18. 2. 2016 08:38.
Anotace
V roce 2011 byl na zřícenině jihomoravského hradu Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov) zahájen intenzivní archeologický památkový dohled a současně i mezioborový průzkum hradu a jeho zázemí studentským výzkumným týmem z Masarykovy univerzity v Brně. Až dosud bylo v rámci tohoto průzkumu provedeno jednak nové vyhodnocení písemných pramenů k dějinám hradu i celého panství, jednak zhotovení nového plánu lokality za pomoci moderních geodetických a geoinformačních aplikací. Takto získaná data byla následně komparována s dosavadní plánovou dokumentací. Dále byl proveden prvotní výzkum stavebního materiálu na lokalitě. Zajímavým objevem je potom relikt náspu v podhradí, jehož výzkum i nadále probíhá.
Anotace anglicky
Intense archaeological and heritage surveillance started on the site of the Vildenberk castle ruin, near Pozořice (Brno-Venkov district, South Moravia) in 2011. Interdisciplinary research into the castle and its hinterland by a research team of students from Masaryk University, Brno was launched in parallel. The research involved a new assessment of written sources concerning the history of the castle and the whole demesne. In adition, a new plan of the location was drawn up with the use of modern geodetic and geoinformation applications, and the acquired data was compared to the existing plans. Preliminary research into the building materials on the site was done as well. Interesting finds include the relic of a rampart in the extramural settlement below the castle, the research of which is still in progress.
Návaznosti
MUNI/21/KOV/2013, interní kód MUNázev: Revizní archeologický výzkum zásypu nelegálně kopané cisterny na středověkém hradě Vildenberk
Investor: Masarykova univerzita, Revizní archeologický výzkum zásypu nelegálně kopané cisterny na středověkém hradě Vildenberk
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2022 19:22