KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov
Name (in English) New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District
Authors KOVÁŘ, Josef Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan PETŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal HLAVICA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Stanislav VOHRYZEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Richard BÍŠKO (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jarmila NEDBALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Archaeologia historica, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 0231-5823.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00069351
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Morava; hrad; Vildenberk; revize; prospekce
Keywords in English Morava; castle; Vildenberk; revision; prospection
Tags Archaeology, castellology, castle, Castle area, fortification, GIS, GPS, history, medieval, medieval archaeology, Middle Age, Middle Ages, Moravia, rivok, Surface Research, Vildenberk Castle
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jan Petřík, Ph.D., učo 184419. Changed: 18/2/2016 08:38.
Abstract
V roce 2011 byl na zřícenině jihomoravského hradu Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov) zahájen intenzivní archeologický památkový dohled a současně i mezioborový průzkum hradu a jeho zázemí studentským výzkumným týmem z Masarykovy univerzity v Brně. Až dosud bylo v rámci tohoto průzkumu provedeno jednak nové vyhodnocení písemných pramenů k dějinám hradu i celého panství, jednak zhotovení nového plánu lokality za pomoci moderních geodetických a geoinformačních aplikací. Takto získaná data byla následně komparována s dosavadní plánovou dokumentací. Dále byl proveden prvotní výzkum stavebního materiálu na lokalitě. Zajímavým objevem je potom relikt náspu v podhradí, jehož výzkum i nadále probíhá.
Abstract (in English)
Intense archaeological and heritage surveillance started on the site of the Vildenberk castle ruin, near Pozořice (Brno-Venkov district, South Moravia) in 2011. Interdisciplinary research into the castle and its hinterland by a research team of students from Masaryk University, Brno was launched in parallel. The research involved a new assessment of written sources concerning the history of the castle and the whole demesne. In adition, a new plan of the location was drawn up with the use of modern geodetic and geoinformation applications, and the acquired data was compared to the existing plans. Preliminary research into the building materials on the site was done as well. Interesting finds include the relic of a rampart in the extramural settlement below the castle, the research of which is still in progress.
Links
MUNI/21/KOV/2013, internal MU codeName: Revizní archeologický výzkum zásypu nelegálně kopané cisterny na středověkém hradě Vildenberk
Investor: Masaryk University, Internal projects of the Faculty of Arts
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
vild_AH.pdf   File version Hlavica, M. 24/9/2013

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D., učo 108828
  • a concrete person Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • a concrete person Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604
  • a concrete person Mgr. Richard Bíško, učo 179772
  • a concrete person Mgr. Jan Petřík, Ph.D., učo 184419
  • a concrete person Mgr. Jarmila Bíšková, učo 330982
  • a concrete person Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 21/9/2021 05:25